Template
Template Template
Template Pátek, 21 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Strážovské vrchyStrážovské vrchy jsou jádrovým pohořím Fatransko-tatranské oblasti. Přestože nejvyšším vrcholem je Strážov (1 213 m), asi nejznámějším a nejnavštěvovanějším vrcholem tohoto pohoří je Vápeč (956 m). Jeho vápencovou homoli určitě znáte z řady fotografií ze Slovenska. Ovšem ve Strážovských vrších nalezneme řadu dalších významných vrcholů, jmenujme si např. takové vrcholy jako je Vlčinec (682 m), Butkov (765 m) či Hrubá Kečka (1 037 m). Strážovské vrchy se člení na čtyři základní celky: Zliechovská hornatina, Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Malá Magura. Ty se pak ještě dále dělí na celkem 22 skupin.Z kulturních zajímavostí stojí za zmínku obec Čičmany, která je známa řadou dodnes živých lidových zvyků a tradic. Strážovské vrchy byly v roce 1989 vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí. Její výměra činí bezmála 31 tisíc hektarů. Tato CHKO však zasahuje i do sousedního pohoří - Súlovských vrchů. Ty jsou však popsány na samostatné stránce. Pokud jde o geologickou stavbu tohoto pohoří, je z velké části tvořeny vápenci a dolomitickými vápenci. Velká část území je porostlá hustými lesy. Převládající složkou jsou bučiny, objevují se ale i další druhy listnatých i jehličnatých druhů. Fauna oblasti je bohatá a je podobná jako v některých sousedních horských oblastech. Část území je hospodářsky obdělávána. Nejznámějšími a největšími sídly v oblasti jsou Trenčianské Teplice, Dubnica nad Váhom, Iľava a některé další.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template