Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace Nové Těchanovice

 

  6_nove_techanovice_20090520_1114205479   

 

Do přírodní rezervace vede přístupová cesta ze Zálužného. Těsně před mostem přes řeku Moravici je odbočka doleva. Chráněné území se rozkládá za chatovou oblastí na levém břehu řeky. Rezervace byla zřízena k zajištění ochrany jedinečných zbytků přirozených porostů buku lesního, dubu letního, habru obecného a jedle bělokoré na skalnatých svazích. K hlavním dřevinám zde patří dále lípa malolistá, javor klen i javor mléč, vtroušeně dále smrk ztepilý, borovice lesní a jeřáb ptačí. Při kůrovcové kalamitě v roce 1995 byla převážná část napadeného smrkového porostu vytěžena.

V keřovém patře je hojný zimolez obyčejný a líska obecná. Méně častý je lýkovec jedovatý, brslen evropský a růže převislá. Na jedlích roste jmelí bílé. Je zajímavé, že u jmelí rozlišujeme podle zvláštnosti jeho habitu 3 rasy. Na topolech, lípách a dalších listnatých dřevinách parazituje jmelí listnaté. Na borovici lesní a smrku roste jmelí borovicové a na jedli jmelí jedlové. Je poloparazit, dokáže asimilovat, ale vodu a rozpuštěné živné látky získává z hostitelské rostliny. V bylinném patře rozsáhlejší porosty tvoří třtina rákosovitá. Roste zde i lipnice hajní, kostival hlíznatý, jaterník podléška, bažanka vytrvalá, lilie zlatohlávek, prvosenka vyšší, udatna lesní. Zajímavá je vstavačovitá rostlina hlístník hnízdák, která nemá chlorofyl, ale není parazit. Žije saprofyticky.

Entomologicky je zajímavý tesařík Pronocera angusta, který je sekundárním škůdcem smrku. Na severní Moravě a ve Slezsku je velmi vzácný. Je udáván jen z několika lokalit, stejně jako chráněný motýl bělopásek dvouřadý. Inventarizační průzkum hmyzu provedený v roce1982 prokázal výskyt řady horských prvků, např. páteříčka Rhagonycha translucida, kovaříka Athous zebei, nosatce Notaris aterrimus, ale i teplomilného slunéčka Scymnus mimulus. Z chráněných střevlíků zde žije např. střevlík vrásčitý.

Entomologicky je zajímavý tesařík Pronocera angusta, který je sekundárním škůdcem smrku. Na severní Moravě a ve Slezsku je velmi vzácný. Je udáván jen z několika lokalit, stejně jako chráněný motýl bělopásek dvouřadý. Inventarizační průzkum hmyzu provedený v roce1982 prokázal výskyt řady horských prvků, např. páteříčka Rhagonycha translucida, kovaříka Athous zebei, nosatce Notaris aterrimus, ale i teplomilného slunéčka Scymnus mimulus. Z chráněných střevlíků zde žije např. střevlík vrásčitý.

V okolí je řada důlních děl, která sloužila k těžbě kulmské horniny - pokrývačských břidlic. Od počátku minulého století, s rozvojem nových umělých krytin, těžba břidlice upadala. V současné době se těží jen ve Lhotce u Vítkova a slouží jako krytina pro naše a zahraniční historické stavby. Podzemní prostory po vytěžení břidlic používají netopýři jako svá zimoviště. Dlouhodobě nejsledovanějším zimovištěm silně ohroženého netopýra černého v České republice je důl Zálužné 1. Zimuje zde až 1200 jedinců. lokalita se nachází u obce Zálužné, asi 120 m nad levým břehem Moravice. Jde o rozsáhlé třípatrové důlní dílo, kde netopýři vytvářejí na stropech až 150členné shluky.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template