Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace Štěpán

 

  11_stepan_20090521_1657425919   

 

Poštovní rybník jako chráněné území zanikl kvůli expanzivní těžbě štěrkopísků. Rybník Štěpán snad nepostihne stejný osud. Je totiž poslední vodní plochou podél železniční tratě z Opavy do Ostravy v bývalé jilešovsko-děhylovské soustavě rybníků napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem od Jilešovic. V současnosti však vodu do rybníka obstarává jen potůček na jihozápadní straně. Po ukončení chovu ryb se už nevypouští, zanáší se a hladina postupně ustupuje. Tvoří nyní pouze necelou polovinu původní plochy.

Vedle vodní plochy jsou přírodovědně hodnotné přilehlé luhy s olšinami, ve kterých se nachází jedinečná asociace vodní a mokřadní flóry, která poskytuje životní prostředí druhově bohaté fauně. Bylo pozorováno na 160 druhů ptáků, z toho 86 zde zahnízdí, např. bukáček malý, čírka modrá, lžíčák pestrý, chřástal kropenatý, vodouš rudonohý, bekasina otavní. Jedná se o 33 % druhové skladby avifauny ze všech registrovaných druhů na území ČR. Mokřady, které tvoří rozsáhlé porosty rákosin a ostřic s přilehlými mokrými loukami hostí pestré hmyzí společenstvo. Bylo zde zjištěno 21 druhů vážek. Na rybníku byly zjištěny například šidélko rudoočko, šídlo tmavé nebo vážka bělořitná. Z brouků zde žije rákosníček Donacia crassipes, vzácný monofág na leknínu a stulíku, řada mokřadních druhů střevlíkovitých brouků. Na hrázi rybníka byly nalezeny vzácné druhy brouků (kožojed Attagenus silvaticus, jediný nález na Moravě a ve Slezsku; tesařík Rhopalopus femoratus) i dvoukřídlých (různatka Heteromeringia nigrimana z čeledi Clusiidae).

Prostředí vyhovuje zástupcům obojživelníků a plazů. Zoogeograficky je významná užovka podplamatá. Běžná je zde užovka obojková a z plazů ještě ještěrka obecná a ještěrka živorodá. Zjištěni byli skokani ostronosý, skřehotavý, štíhlý, zelený a rosnička zelená. Kvalitu vodního prostředí indikuje i čolek velký. V chráněném území žije celkem 10 druhů obojživelníků.

Z velmi pestré flóry zaujme kosatec žlutý, leknín bělostný, stulík žlutý nebo žabník trávovitý. Na hladině rybníka se vznášejí kriticky ohrožená kapradina nepukalka plovoucí a kotvice plovoucí, která vytváří na hladině dekorativní růžice listů s kosočtverečnou čepelí. Jejich řapíky jsou nafouklé a slouží jako plováky. Staré, prázdné plody (oříšky) velké 2-3 cm s trny do čtyř stran jsou vyplavovány na mělčiny, kde je najdete mezi schránkami vodních plžů okružáků ploských a plovatek bahenních. Bílé jádro ořechů obsahuje bílkoviny, tuk a 50 % škrobu. Plody byly potravou již neolitického člověka.

Na hrázi rybníka rostou dub letní, olše lepkavá, javor klen a vrba křehká.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template