Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku

 

   12_leskovecky_20090521_1669955014  

 

Severní a východní hranici rezervace, vzdálené od obce Skřipov asi 1,5 km, tvoří potok Bílovka a jeho levý přítok. Skalní podloží je po celém území tvořeno kulmskými flyšovými sedimenty, které patří do hradecko-kyjovického souvrství a převažují v něm droby.

Z historie lesního hospodaření víme, že na ploše rezervace vznikal les přirozenou obnovou a vysazováním dřevin místní provenience.

Chráněné území, kde roste jedle bělokorá, modřín opadavý, smrk ztepilý, habr obecný, lípa malolistá s převládajícím bukem lesním, patří k lesním rezervacím podhůří Jeseníků. Lesní porosty jsou staré 80-100 let.

Současné lesní hospodaření se zaměřuje na pomalou obnovu původního buku a jedle. Ta je vysazována na místa, kde byl vytěžen smrk.

Na rozdíl od rezervací v údolí Moravice - Valach, Nové Těchanovice a Kaluža, se jedná o území plošného charakteru s malými výškovými rozdíly, 449-499 m n. m.

V porostu acidofilní bučiny roste bika bělavá, třtina křovištní, kapradiny, jako bukovinec osladičovitý, kapraď rozložená, bukovník kapraďovitý a plavuň vidlačka.

V jasanových olšinách v úzkých údolích u potůčků roste ostřice třeslicovitá, řídkoklasá a sítina klubkatá.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template