Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích

 

  2_odkryv_20090520_1606850929   

 

V Kravařích za hostincem Slanina se dáte přes železniční trať na polní cestu a z ní pak odbočíte doleva na cestu dlážděnou ?kočičími hlavami? z droby. To je informace, která vás dovede k národní kulturní památce, která je cílem mnoha tuzemských i mezinárodních exkurzí zabývajících se problematikou geologie čtvrtohor. Památka byla zpracována v rámci IUGS? UNESCO (International Geological Correlation Programme).Na této lokalitě byly těžbou štěrkopísků odkryty tilly  (souvkové) žlutohnědé písčité hlíny s příměsí severských hornin, skandinávských žul, baltských pazourků, kvarcitů aj.

Tento materiál byl přemístěn ledovcovými postupy v průběhu pleistocénu. Podloží na této lokalitě: ledovco-jezerní písky i s dalšími ledovco-říčními sedimenty tvoří instrukční srovnávací sled vrstev tzv. parastratotyp. Jedná se o doklad náporové činnosti ? zavlečení sedimentů staršího zalednění do morény mladšího sálského zalednění. Nejmladší vrstvou na povrchu je relikt odvápněné sprašové hlíny, eolického původu, vzniklé navátím v nejmladší ledové době (würmské), ve které již ledovcová hmota do naší oblasti nezasáhla.

Nápadnými a velmi vzácnými památníky na dobu zalednění, roztroušenými na Opavsku a Hlučínsku, jsou bludné balvany (eratika). Většinou jsou to červené severské žuly a kvarcity, které k nám dopravil pevninský ledovec. Největší z nich se dosud našel v Ostravě-Kunčicích (325 cm dlouhý, 130 q těžký). Druhý největší, z červené severské žuly, byl objeven v pískovně na Palhanci (200x180x110 cm, těžký 107 q).

V seznamu geologa Vladimíra Kroutilíka figuruje několik desítek bludných balvanů nad 0,5 m, které byly odkryty těžbou písků v bývalé hlučínské pískovně v Rovninách. Část z nich byla převezena do Ostravy na Černou louku, kde od r. 1965 slouží osvětovým účelům. Největší (220x200x140 cm) však zůstal v Hlučíně. V r. 1964 byl umístěn v parku SNP.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template