Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf
     

pubchu_20120210_1653265884.jpg

 

Autor:
Milan Kubačka


Fotografie:
Jakub Kubačka, Milan Kubačka
Ladislav Baday
Kresby:
Miloš Kačírek
Odborní poradci:
Emanuel Opravil, Miroslav Frank, Zdeněk Gába, Jindřich Roháček, Jiří Gill, František Holub,Petr Birklen
Prameny:
Frank, M., Medková, M., Müller, K.: Opavsko zblízka, AVE - Opava, 1996
Janák, V.: Nejstarší dějiny Hlučínska, Kulturní středisko zámek Kravaře, 2001
Koutecká, Věra a Kol.: Příroda Hlučínska, město Hlučín, 2004
Kubačka, M., Opravil, E.: Naučná stezka Hvozdnice, Statutární město Opava, 2003
Skuhravá M., Skuhravý V., Hovorka O.: Hálky Příbramského okresu,
knihovnička Ochránce přírody sv. 1, Příbram, 1988
Weissmannová, H. a kol.: Chráněná území okresu Opava,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004

 

mapa_okres_opava_20090521_1869185028   Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template