Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní památka Hůrky

 

   17_hurky_20090521_1275360688  

 

Ke chráněnému území se dostanete po lesní cestě, která odbočuje ze silnice mezi Malými a Velkými Heralticemi a pokračuje do obce Sosnová na hranicích okresu Bruntál. Asi 500 metrů severně pod vrcholem zvaném Hůrky (466,6 m n. m.) se rozprostírá fytocenologický zajímavý smíšený porost s převahou jehličnanů.

Rezervace byla vyhlášena s cílem ochránit jedinečný porost původní borovice heraltické. Přestože se jedná o typ borovice lesní, vykazuje znaky ekotypu. Vyznačuje se vysokým rovným kmenem, ze kterého bylo možno nařezat dlouhé desky, vhodné pro stavbu lodí. Z toho důvodu byla velmi ceněna a vyvážena např. do Terstu a Hamburku.

Na lokalitě vytváří dvě dílčí populace, podle toho na jakém podkladu rostou. Jedna populace kořenuje na kambizemních zvětralinách kulmu. Druhá na kambizemních pseudoglejích anebo pseudoglejích.

V porostu je i původní modřín opadavý (subsp. polonica), dub letní, vtroušeně habr obecný, smrk ztepilý. Dosud je vitální jedle bělokorá. Pod řídkým keřovým porostem, který tvoří převážně zmlazující lípa malolistá, roste třtina rákosovitá a křovištní, kostřava lesní a pšeníčko rozkladité. Všude je netýkavka malokvětá. Na stinných místech roste typický druh pro bučiny ? bažanka vytrvalá.

Ze zástupců ptactva je možno uvést jestřába lesního, pravidelně hnízdícího včelojeda lesního, žlunu šedou nebo našeho nejmenšího pěvce králíčka ohnivého.

Ze savců byli pozorováni např. plch lesní, jezevec lesní a z plazů ještěrka živorodá a slepýš křehký.

Významnou součástí biocenóz jsou ostružiníky, kterých se u nás vyskytuje více než 300 druhů. Několik z nich i zde osidluje vhodné lokality podle expozice a světelných podmínek. Zvláště v lemech lesních porostů poskytují úkryt mnoha druhům živočichů.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template