Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace Hněvošický háj

 

   8_hnevosicky_haj_20090520_1251852535  

 

Hněvošický háj najdeme snadno. Pokud budeme přijíždět ve směru od Opavy, uvidíme před ním v poli dva modré vodojemy. Při jejich stavbě byly díky záchrannému archeologickému průzkumu nalezeny doklady osídlení z doby neolitu, a to dokonce dvojího lidu. Kultury nálevkovitých pohárů a mladší lengyelské kultury. Pravděpodobně žili vedle sebe.

Háj je možno navštívit v dubnu v době květu sasanky hajní, která v podrostu dominuje. Hvězdnatec čemeřicový, který zde dosahuje, spolu se zapalicí žluťuchovitou, pryšcem mandloňovitým a ostřicí chlupatou, západní hranice svého rozšíření, sem pronikly Opavskou pahorkatinou z karpatského území. Koncem května zavoní konvalinka vonná a ještě předtím se objeví první květy kokoříku mnohokvětého. Uprostřed léta rozkvete lilie zlatohlávek, která je tak vznešená, že dát ji do vázy je téměř neslušné. Zde ji naopak sluší zelené přítmí, které zajistí keře jako líska obecná, střemcha hroznovitá nebo krušina olšová a koruny stromů dubu letního, habru obecného, lípy malolisté a jasanu ztepilého. Ty dokonale rozptýlí sluneční svit. Stromové patro doplňují javor klen, mléč, ale i méně častá babyka. Na podzim podle charakteristicky zbarvujícího se listí poznáme buk lesní. Břízu bělokorou nepřehlédneme, ale břízu tmavou, jejíž kůra nezapře své jméno, musíme hledat.

Bohatou květenu doplňuje keřík lýkovec jedovatý. Po pižmu páchne bylina pižmovka mošusová. Listy má velmi podobné sasance, ale drobné květy napovídají, že do čeledi pryskyřníkovitých nepatří. Je u nás jediným zástupcem čeledi pižmovkovitých. V háji roste kostival hlíznatý, přeslička největší a vzácné mechy bezvláska (Atrichum haussknechtii) a baňatka ohnutá.

Lokalitu můžeme charakterizovat jako refugium fauny listnatých lesů v nižších polohách. Z hmyzu byl zde zjištěn výskyt stále vzácnějšího střevlíka kožitého a vzácné lesní zelenušky (Neohaplegis glabra).

Hojní jsou skokan hnědý a ropucha zelená.

V lese hnízdí ostříž lesní, holub doupňák, datel černý, slavík obecný, lejsek černohlavý.

Z drobných savců byli pozorováni rejsec černý a hrabošík podzemní.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template