Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní památka Otická sopka

 

geol_mapa_20090522_1634554526  18_otickasopka_20090521_1018681534  oticka_sopka_20090522_1056833466 

 

Kamenná hora vysoká 311 m se zalesněným severním svahem tvoří hranici mezi Nízkým Jeseníkem a Opavskou pahorkatinou. Odtud se na sever rozkládá část Hornoslezské paroviny, kterou protéká řeka Opava fluvioglaciálními nánosy pokrytými sprašovými hlínami.

Na jihu a na západě přechází rovina do Nízkého Jeseníku, jehož průměrná nadmořská výška je 400 - 500 m. Nízkým Jeseníkem protéká druhý největší vodní tok Opavska, Moravice. V této horské a podhorské části okresu si proráží hluboké, romantické údolí s četnými meandry v podloží, které je tvořeno kulmskými drobami a břidlicemi.

V okrese se setkáme i s povrchovými čedičovými výlevy, k nimž došlo během alpínského vrásnění ve třetihorách. Patří mezi ně i "Otická sopka", kde došlo v třetihorách asi před 20 miliony let k výstupu vyvřelé horniny - čediče podél zlomu. Vyvřelina vypálila do červena o mnoho let starší kulmské břidlice a droby, které jsou odkryty dřívější těžbou písku a kamene.

I ledovec se zde podepsal na reliéfu krajiny. Najdeme zde až 40 m mocné souvrství ledovcových sedimentů. V okrese jsou i další místa s těmito výlevy. Známá je Hůrka u Štemplovce, Červená Hora, lokalita u Budišovic a Kobeřic.

Na travnatých kamenitých stráních Kamenné hory rostl ještě v první polovině minulého století nápadný, krásně modrý, hořeček brvitý.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template