Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Slovo úvodem

Území opavského okresu je osídleno již několik desítek tisíc let. Přes intenzivní zemědělskou a průmyslovou činnost posledních století se na něm dodnes vyskytuje většina ze 3 000 druhů vyšších rostlin a žije zde většina ze 40 000 druhů živočichů zjištěných v naší republice.

Jejich studiem v přirozených podmínkách například bukojedlového pralesa či lužního lesa nebo mokřadů a objasňováním geologických poměrů v krajině se zabývala a zabývá celá řada odborníků. Slezské zemské muzeum, které 1. května 2004 oslavilo 190 let trvání, a rboretum v ovém Dvoře, založené Quido Riedlem začátkem 20. století a od roku 1958 fungující jako součást Slezského zemského muzea, jsou toho dokladem.

Přehled osobností, které se výrazně zasloužily o poznání přírody Opavska a poskytly tak základ moderní ochraně přírody, najdete na jiném místě těchto webových stránek (Projekty a odkazy). 

Tato publikace si nečiní nárok na vyčerpávající charakteristiku chráněných území okresu Opava, ale chce podnítit zájem o přírodu především u mladé generaceAktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template