Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky

 

   13_koutske_20090521_1339274308  

 

Na nivních půdách levého břehu řeky Opavy mezi Kravařemi-Kouty a Dolním Benešovem-Zábřehem se vyvinula řada biotopů, které obývají vzácné rostliny a živočichové.

Podmáčené olšiny a slatinné louky se rozkládají na štěrkových uloženinách pleistocenního ledovcového jezera. Stromové patro tvoří olše lepkavá, vysázený topol kanadský, topol osika a jasan ztepilý. Podél řeky Opavy a potoka Štěpánky rostou stromové vrby bílé a křehké. Na sušších místech pak bříza pýřitá. Bohaté je zastoupení keřů, kde mezi nimi převládají hlavně vrby, a to vrba nachová, bílá, košíkářská, trojmužná, méně vrba popelavá. V bylinném porostu na pravidelně kosených loukách vrba rozmarýnolistá. Dále krušina olšová na podzim nápadná červenými až černými peckovicemi.

V jarním aspektu vyniká sasanka hajní a prvosenka vyšší. Kdo si území projde v létě nebo na podzim, bude mít dojem, že zde roste jen kopřiva dvoudomá a několik dalších nápadných druhů, jako je: pcháč zelinný, vrbina obecná, tužebník jilmový nebo pcháč potoční. Všechny byliny převyšuje rákos obecný doprovázený vysokou ostřici ostrou. Na podmáčených půdách se nacházejí společenstva pcháčových a bezkolencových luk s dalšími druhy ostřic, např. ostřice štíhlá, obecná, dvoumužná a prosová. Šáchorovitá tráva suchopýr úzkolistý na sebe upozorňuje v dubnu svazky lesklých péřitých chlupů.

V místech, která se pravidelně kosí, se vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin, např. kapradina hadilka obecná, vachta trojlistá, žebratka bahenní, orchidea prstnatec májový pravý, záběhlík bahenní, kozlík dvoudomý, čertkus luční.

Ve společenstvech vodních rostlin je nápadný stulík žlutý. Roste zde i šmel okoličnatý, šťovík koňský a žabník jitrocelový.

V rezervaci se nachází mnoho tůní a kanálů, ve kterých žije řada živočichů. Z obojživelníků je to skokan hnědý, zelený, skřehotavý, ropucha obecná i zelená, rosnička zelená a vzácněji i čolek obecný.

Z plazů je hojná užovka obojková. Žijí zde i zástupci ještěrů, ještěrka živorodá i obecná a slepýš křehký.

Výčet ptáků by přesáhl možnosti brožury, proto se omezí jen na druhy ohrožené a chráněné. Louky jsou důležitým hnízdištěm kriticky ohroženého břehouše černoocasého a silně ohrožené bekasiny otavní. Z chráněných druhů tady hnízdí čírka modrá, moták pochop, kalous pustovka, chřástal kropenatý a polní a hýl rudý.

Vzácně byl zde pozorován kriticky ohrožený bukač velký a bukáček malý.

Seznam bohaté entomofauny obsahuje 12 druhů vážek a motýla modráska bahenního. Nedávno byl nalezen, poprvé na Moravě a ve Slezsku, drobný mokřadní motýl Prochoreutis sehestediana. V dutinách stromů přebývají netopýři, netopýr vousatý, řasnatý, vodní a rezavý.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template