Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Kategorie chráněných území

Přírodní park (PP)

Oblast klidu - kategorie ochrany přírody v ČR. Rozsáhlé území, chráněné zákonem o ochraně přírody, s významnými přírodními a estetickými hodnotami. Stanoven obecně závazným předpisem. V přírodním parku jsou omezeny nevhodné a rušivé činnosti, je chráněn jeho krajinný ráz a přírodní, historické a kulturní hodnoty.

Národní přírodní rezervace (NPR)

Maloplošné území jen málo ovlivněné lidskými zásahy, mající národní až mezinárodní význam. Je cenné zejména z vědeckých hledisek, s geobiocenózou chráněnou v celém rozsahu, tj. včetně anorganických, rostlinných a živočišných složek.

Národní přírodní památka (NPP)

Přírodní útvar menší rozlohy s výskytem vzácných nebo vyhubením ohrožených druhů rostlin a živočichů, popř. nerostů či zkamenělin a geomorfologických či geologicky významných jevů (skalní defilé, profil, stratotyp, vyvěračka, bludný balvan apod.) Území s národním nebo mezinárodním významem. Do kategorie národní přírodní památky mohou být zahrnuty i výtvory zčásti formované lidskou činností - pozůstatek po těžbě nerostů apod.

Přírodní rezervace (PR)

Menší chráněné území regionálního významu, jen málo pozměněné lidskými zásahy, ceněné zejména z vědeckého hlediska. Zajišťuje ochranu geobiocenózy, tj. rostlin, živočichů a anorganických prvků jako celku.

Přírodní památka (PP)

Přírodní útvar, území regionálního významu o menší rozloze, na němž se vyskytují vzácné nebo ohrožené druhy, nerosty, zkameněliny nebo geologicky či geomorfologicky významný jev. Může jít i o útvar vytvořený člověkem - např. štoly.

 

 Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template