Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Povodně

Voda je dobrý sluha, ale zlý pán. To věděli naši předkové, proto se vůči záplavám chránili, nejdříve hrázemi, které mnohdy nestačily, později stavbami nádrží a nyní jsou časté tzv. suché poldry. Jenže stává se občas, že ani všechna tato opatření nestačí. Příroda je mnohdy mocnější a najde si skulinku v našem uvažování. Člověk přichází nejen o majetek, ale třeba i o život. Povodně na řece Opavě, která vždy reagovala na srážkovou vodu v Hrubém Jeseníku, pod jehož nejvyšší horou Pradědem pramení, se vyskytovaly již odedávna, katastrofální povodně se opakovaly zhruba po 100 letech. V kronice Kateřinek se píše o roce 1813, kdy přišla na Opavu povodeň, jakou nikdo nepamatuje. Tehdy údajně pršelo pět dní bez ustání a nejvyšší hladinu zaznamenali kolem ulice Černé. Rybáři zachraňovali občany na loďkách, hodně domů bylo pobořeno a také úrodné půdy odplaveno. Podobná situace nastala 11. července 1903, kdy bylo rovněž zničeno mnoho domů, utonul dobytek a dva občané přišli o život. K záchranným pracím bylo povoláno vojsko s pontony až z polského Krakova. Z rozhodnutí města byla v r. 1908provedena regulace řeky v zastavěném úseku města. V roce 1940byly opět zaplaveny Kateřinky, regulace však mohutné přívaly vody vydržela. Největší záplavy postihly naše okresní město Opavu v roce 1997, kdy voda vystoupila o 30 cm výše než v r. 1903. Srážky o úhrnu kolem 500 mm (500 l/m2) ve dnech 5. až 9. Července způsobily, že se řeka rozlila v celé délce toku a její vzdut poznamenalo Opavu 7. července. Maximální průtok 385 m3/s odpovídal si 500leté vodě. Jen v Opavě si povodeň vyžádala 5 lidských životů, zraněno bylo 250 osob. Voda poškodila nebo vyplavila 2 000 domů, postiženo bylo 23 000 občanů, tj. více než třetina obyvatel, ponejvíce z katastru Držkovice, Vávrovice, Palhanec,  Kateřinky a Malé Hoštice.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template