Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Potok Ohrozima

 

 19_ohrozima_20090803_1893492880 ohrozima_20090813_1559450270 

 

Název potoka Ohrozima je patrně odvozen od mlýna, který zde stál už kdysi. Jeho název je doložen z doby před více než 200 lety. Jméno Ohrozima pak získal jak potok, tak přilehlý les. Potok Ohrozima má neopakovatelné kouzlo brzy na jaře. Objevují se první rostliny - poslové jara, jako třeba mokrýš střídavolistý, dymnivka dutá či prvosenka jarní. Mezi prvními jarními posly jsou i živočichové, například skokan hnědý. Tento obojživelník přezimuje i v mrazuprostých úkrytech v zemi. Ze zimní strnulosti se probouzí časně zjara. Přestože voda v nádržích, kde dochází k páření, má teplotu vody 1-4 şC, vstupují do ní samci a samice téměř současně. Na případě obojživelníků, kteří jsou zcela odkázáni na vodu, a to především v době rozmnožování, je možno si plně uvědomit nenahraditelnou funkci této tekutiny. Tato základní kapalina je rozpouštědlem látek, nositelem fyzikálně- chemických pochodů v těle. Slouží k transportu živin, disperzi nukleotidů, k tvorbě sekretů, fermentů, hormonů apod. Tvoří vnitřní prostředí organizmů a je nezbytnou stavební jednotkou živých těl. Rostliny a živočichové využívají vodu jako své životní prostředí. Každý zoolog, který se seriózně zabývá životním prostředím vodních živočichů, studuje vlastnosti vody, jako je salinita, hustota, viskozita, povrchové napětí, hydrostatický tlak, světelný režim, barva, průhlednost, teplota, obsah kyslíku a oxidu uhličitého, proudění, chemické reakce, chemismus, apod. Důležitá je tvrdost vody, která je dána množstvím rozpuštěných minerálních látek (uhličitany Ca, Mg, Fe). Voda sladká obsahuje minimum rozpuštěných solí. Od 0,04 do 0,5 promile ( tj. 0,5 g na 1 l). Vyskytuje se ve vodních nádržích (rybníky, jezera, přehrady) nebo jako proudící voda v tocích (potoky, řeky). Voda tvrdá (sladká) má vyšší obsah solí (0,3 až 0,5 promile), zejména uhličitanů, síranů, fosforečnanů, chloridů vápníku i hořčíku. Vyskytuje se obvykle jako voda podzemní. Pokud byste chtěli navštívit malebnou krajinu s lesem a potokem Ohrozimou, doporučujeme začít vycházku na křižovatce u Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Vydáte se polní cestou dolů na cestu mezi Mokrými Lazcemi a Hrabyní nebo v půlce lesa odbočíte doleva a dostanete se tak až k vodní nádrži Přerovec. Ale to už je povodí potoka Sedlinky. Skokan hnědý je až 10 cm velká robustní žába. Zbarvení je značně proměnlivé od světle po tmavě hnědou. Kromě období rozmnožování žije skokan hnědý na souši, kde se zdržuje ve vlhkých úkrytech. Hlavní složku potravy tvoří hmyz, pavouci, žížaly a slimáci. Rozmnožování probíhá časně z jara většinou v nádržích, kde se skokani sami narodili a kde také zimovali. Snůška vajec má podobu rosolovitého chuchvalce s až se 3000 vajíčky. Jedná se o naši nejběžnější žábu.

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template