Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Prameny

Boniers, A.: Ptáci Evropy, severní Afriky a blízkého východu. Praha 2004
Hartman, P. - Přikryl, I. - Štědronský, E.: Hydrobiologie. Praha 2005
Hudec, K. - Kolibáč, J. - Laštůvka, Z. - Peňáz, M. - a kol.: Příroda České republiky, průvodce faunou. Praha 2007
Kodeš, V., Leontovičová, D.: Jakost vody v ČR. Vesmír 2008/11, s. 771 -775.
Koutecká, V.: Příroda Hlučínska. Hlučín 2004
Kravčík, M. - Pokorný, J. - Kohutár, J. - Kováč, M. - Tóth, E.: Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma. Bratislava 2007
Lellák, J. - Kubíček, F.: Hydrobiologie. Praha 1991
Sedlák , E.: Zoologie bezobratlých. Brno 2006
Sládečková, A. - Sládeček, V.: Hydrobiologie. Praha 1991
Solnický, P.: Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. Praha 2007
Šindlářová, I. - Kobza, M.: Řeky Moravskoslezského kraje. Praha 2007
Volaufová, L.: Kvalita povrchových vod. Vesmír 2008/11, s. 768 -770.
Zwach, I.: Obojživelníci a plazi České republiky. Praha 2008
Němec, J.: Voda v České republice. Praha 2006

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template