Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

Malý vodní cyklus

Mezi jednotlivými malými vodními cykly  které  probíhají v prostoru a čase nad velkými územími s různou morfologií a povrchem s různou vlhkostí, probíhají vzájemné interakce.

V malém vodním cyklu probíhá cirkulace vody i horizontálně, ale na rozdíl od velkého vodního cyklu je pro něj charakteristickým vertikální pohyb. Výpar ze sousedních ploch s  různými teplotami navzájem spolupůsobí  na tvorbu a průběh oblačnosti. Je možno říci, že nad krajinou obíhá voda  současně v množství malých vodních cyklů, které jsou dotované z velkého vodního cyklu. Je nutno říci, že ačkoli se mluví o malém vodní cyklu, přesto se v něm pohybuje velké množství vody.

Jakákoliv vodní plocha má velký význam po tzv, malý koloběh vody, Vytváření vodních ploch u rodinných domů na zahradách mají nejen význam estetický a relaxační pro obyvatele domu, ale připívá i k tzv. malému oběhu vody.

Tento malý vodní oběh nepůsobí jen na moři, kde se voda odpařuje a pak při kondenzaci znovu  do moře naprší. Stejně tak voda odpařená z vodní plochy na zahradě ovlivňuje klíma v širším okolí vodní plochy.

Nehledě k tomu, že posezení u vodní hladiny, jejíž jsem otcem - tvůrcem přináší nesporné vnitřní uspokojení.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template