Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Vodní nádrž Kružberk

 

28_kruzberk_20090803_1386925194 

 

Vodní elektrárny, vyrábějící elektřinu z energie vody, mají dlouholetou tradici. Používaná technologie je velmi propracovaná a dokonalá. Již před průmyslovou revolucí byla energie vody využívána pro mlýny, pily a hamry. Vodní elektrárny mají jak ve světě tak u nás největší podíl na výrobě elektřiny, která je vyráběna z obnovitelných zdrojů. Ve světě je to 18 % a u nás 3%. Značná část vodní energie je však na našem území rozptýlená v malých tocích. V dnešní době v České republice najdeme jen přes 1100 malých vodních elektráren. Může za to skutečnost, že se Česká republika rozkládá na evropském rozvodí tří řek. Bývá tak svou geografickou polohou označována za část střechy Evropy. Prakticky všechny řeky, které se u nás nacházejí, mají nedostatečný spád, nedostatečný průtok atd. V celosvětovém měřítku tak patříme k zemím s malým potenciálem využití vodní energie na jednoho obyvatele. Naše republika však i přesto využívá více než polovinu svého teoretického hydroenergetického potenciálu.Projekt významné vodní nádrže v Kružberku byl vypracován již v letech 1930 - 1932. K realizaci této první údolní nádrže v povodí Odry došlo až v letech 1949 - 1956. Hlavním důvodem k vybudování nádrže byla stále rostoucí potřeba pitné vody pro oblast Opavska a Ostravska, ačkoliv původní záměr sledoval převážně energetické využití průtoků Moravice a také zásobení ostravského průmyslu vodou. Od r. 1997, po vybudování výše položené nádrže Slezská Harta, s níž Kružberk úzce spolupracuje, je zajišťována dodávka surové vody pro vodárnu v Podhradí v dostatečném množství a kvalitě a došlo také ke zlepšení průtoku na Moravici, Opavě a Odře. Zlepšily se podmínky pro život ve zmiňovaných tocích a pro průmyslové odběry z nich.K přepravě vody z přehrady Kružberk do úpravny v Podhradíslouží tlakový přivaděč o průměru 2,4 m, v délce 6,6 km. Na konci odběru pracuje špičková elektrárna s instalovaným výkonem 7 MW. Na nádrži je také doplňkově na dvou turbínách vyráběna el. energie o výkonu 2x100 kW. Významnou funkcí celé kaskády je povodňová ochrana. Transformací povodňové vlny je snížena kulminace stoleté vody z 257 m3/s na 50 m3/s.

Železobetonová tížní hráz je založena do skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci a její celkový objem činí 92 700 m3. Bezpečný provoz přehrady garantují zařízenípro detekci deformací a pohybu hrázových bloků.

 

Základní technické údaje
 • Povodí nádrže 567 km2
 • Délka hráze v koruně 280 m
 • Max. výška hráze 34 m
 • Celkový objem nádrže 35,5 mil. m3
 • zásobní 24,6 mil. m3
 • retenční 6,9 mil. m3
 • stálý 4,0 mil. m3
 • Délka záplavy 9.0 km
 • Šířka záplavy 0,5 km
 • Zatopená plocha 280 ha
 • Zaručený odtok 1,5 m3/s

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template