Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Heraltický potok

 

11_heralticky_potok_20090803_1752570884  herl_potok_20090813_1478472092 

 

 

Přírodní rezervace Heraltický potok je typická rákosina. Jedná se o vegetační formace osídlující mokřady s dominancí druhů rodu Phragmintes - rákos, Typha - orobinec, vysokostébelnaté druhy rodu Scirpus - skřípina a Carex - ostřice, často se specifickou avifaunou - rákosníky. Kdo chce poznat toto území, může sejít ze silnice v obci Neplachovice-Zadky, kde Heraltický potok kříží silnici z Horního Benešova na Opavu. Nejdříve musíte přejít podmáčené rákosiny, dostat se k potoku, který můžete přejít po jednoduché lávce. To ale musíte nejdříve překonat spadlé kmeny starých křivolakých vrb křehkých. K nepropustnosti prostředí přispívá i kopřiva dvoudomá a chmel otáčivý. Mezi keři vrb najdete kouzelné tůňky, které jsou útočištěm (refugiem) čolků. Čolky je možno najít brzy na jaře, rákosníky a cvrčilky je slyšet později v době hnízdění. Když projdete těžkým terénem této lokality, najdete malou vodní nádrž, která se před vámi znenadání objeví.Cestu zpátky, mnohem jednodušší, najdete tak, že obejdete rákosiny a podél vrb a olšin s nově vysazenými jasany se celkem pohodlně dostanete k silnici. Těsně u křižovatky, odkud vás cesta dovede na Štemplovec, si můžete prohlédnou torzo památné lípy, kterou u božích muk brzy nahradí nově vysazená dvojice mladých líp. Po třech kilometrech chůze dojdete ke krásné lipové aleji, která spojuje zámecký park na Štemplovci a kopec sopečného původu s čedičovým výlevem zvaný Hůrka.

Ptáci obývající mokřady
  • Rákosník proužkovaný hnízdní v hustém porostu v mokřadech třeba v ostřicích.
  • Cvrčilka říční hnízdí ve vlhkých lesích podél řek a na okrajích bažin.
  • Rákosník obecný hnízdní v rákosinách, zvl. ve vysokých a hustých porostech, rostoucích zčásti ve vodě. Hnízdo spletené z rákosu staví ve střední výšce.
  • Cvrčilka zelená hnízdí v biotopech s nízkým hustým porostem,často v bažinatých ostřicích.
  • Rákosník zpěvný hnízdí často v kopřivách a tavolnících na podmáčených úhorech.
  • Rákosník velký hnízdí přednostně ve vysokých, hustých porostech, převážně rákosinách.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template