Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

Odra

 

32_reka_odra_20090803_1718599496  odra_20090813_1008605845 

 

Odra je evropsky důležitá řeka, která se stará o odvodnění značné části střední a severní kontinentální Evropy. Je to veletok, kolem něhož jsou zachovány alespoň ostrůvky původních lužních lesů, u nás Chráněná krajinná oblast Poodří. Pramen Odry leží ve vojenském újezdu pod Fidlovým kopcem. Je zde vybudován krytý přístřešek. Ačkoliv řeka Odra odvádí vody z celého okresu Opava, dotýká se hranic našeho okresu jen na dvou místech.

Přitéká k hranici okresu mezi Vojnovicemi a Podlesím v nadmořské výšce 430 m n. m. a sleduje ji v délce asi 13 km ke Klokočůvku ve výšce 360 m n. m. Na tomto úseku přijímá zleva Podleský potok, Starooldřůvský potok a Budišovku. Lazský potok nepočítáme, pramení sice východně od Červené hory, ale vlévá se do Odry pod jménem Stará voda již mimo území okresu. Řeka má na 13km úseku spád 70 m, to je 5,35 promile. Úzké, balvanovité koryto s nesymetrickým příčným profilem, kdy levý břeh je strmý a pravý pozvolnější, způsobuje, že zde má Odra bystřinný ráz. Od vtoku Starooldřůvského potoka se údolí prohlubuje a tvoří řadu ostrých zářezů. Budišovka po svém 17 km dlouhém toku přitéká do Odry v místě, kde vybíhá od jihu do údolí výrazný ostroh. Průměrný roční průtok tu činí asi 3 m3 za sekundu. Ještě jednou se dotýká Odra okresu Opava, a to v úseku délky jen 1 km od Antošovic ke státní hranici u Bohumína (198 m n.m.). Z území Opavska přijímá zleva řeku Opavu a tři větší potoky, avšak vesměs již mimo hranice okresu. Zde má Odra tok klidný a pomalý.

Průměrný roční průtok je zde 46,8 m3/s. Voda je znečišťována z průmyslových závodů Ostravska. Další ?černou? skvrnou na řece Odře jsou invazní rostliny šířící se na jejich březích.Například třapatka dřípatá. Tato hvězdicovitá rostlina se k nám dostala v průběhu 19. stol. s bavlnou. Zplaňuje v lužních lesích a podél komunikací. Je to vysoká vytrvalá rostlina, která se dá tlumit pouze pravidelným sečením 3 x 4 ročně. Vydra říčnípatří k zajímavým živočichům žijícím na toku Odry. Tuto šelmu se v česku nejdříve podařilo téměř vyhubit a pak zachránit. Vydra je největším konkurentem rybářů, takže vysvětlení je nasnadě. Z ekologického hlediska se vlastně jedná čistě o konkurenční vztah. Nejen rybáři se zasloužili o její úbytek, ale byla hojně lovena taky díky velmi kvalitní kožešině. Dnes se postupně začíná vracet.

 

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template