Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf
 

Co to je voda? 

Voda H2O je z chemického hlediska velmi jednoduchou sloučeninou.
Tvoří ji dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Vzniká tak, že vodík "shoří", podobně jako když shoří uhlí (uhlík) a vzniká oxid uhličitý (CO2).
Voda je však při běžné teplotě tekutá. Oxid uhličitý je neviditelný plyn a může zkapalnit jen při vysokém tlaku.
Voda po stránce chemicko-fyzikální se stejně jako mnoho jiných jednoduchých chemických sloučenin vyskytujeve třech skupenstvích.

Plynné skupenství vody

Při teplotě nad 100oC existuje pouze vodní pára. Odpařená vodakondenzuje v mlhu, tvoří se oblaka.

Kapalné skupenství

Život se může zdárně vyvíjet jen v rozmezí teplot 0 - 45oC. Citlivé bílkoviny se začínají srážet při teplotě 43oC. Teplota nad 50oC je pro život kritická.

Pevné skupenství

Voda zamrzá při teplotě 0OC nebo nižší. Soli a jiné látky snižují bod zmrznutí. Vzniká tak námraza, jinovatka, sníh, led.

Představte si všechnu vodu světa jako plný 10litrový kbelík.
Z toho jen množství, které se vejde do víčka od PET láhve, je voda pitná. Všechno ostatní je voda mořská.
Aby člověk mohl vůbec přežít, potřebuje denně 2,5 l pitné vody. Aby mohl žít komfortně, nestrádal, nežíznil a dodržoval hygienu, potřebuje denně v průměru 20-50 l vody, je to různé podle místa na Zemi. Ve vyspělých státech se denní spotřeba pohybuje mezi 100-200 litry na osobu a den. A jen 5 % z celkové spotřeby se využívá
k pití. Více než 75 % spotřebují závlahy a kolem 20 % se využívá v průmyslu. Rozvojové země spotřebují na výrobu potravin 85 % celkové spotřeby vody. Naopak
ve vyspělých zemích se až 50 % spotřebuje při výroběenergie a v průmyslu.
A na závěr:
lidské tělo je tvořeno vodou asi ze 60 % tělesné hmotnosti  a 70 % aktivní tělesné hmoty. Stářím se tělo dehydratuje,takže tělo novorozence má vody ještě víc, asi 80 %. Porovnejme, kolik je třeba vody na produkci běžných potravin,např. jedno jablko spotřebuje 70 l vody než dozraje, kilo kukuřice 900 l, kilogram hovězího masa 15 500 l.Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template