Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

Poštovní rybník

 

 21_postovni_rybnik_20090803_1608501354  22_plzi_20090803_2048384220

 

Poštovní rybník mezi Hlučínem a Děhylovem je domovem obrovského množství organizmů. My si zde všimneme plžů. Mezi nejběžnější plže v našich vodách patří:

  • Bahenka živorodá, můžeme ji najít ve stojatých i v mírně tekoucích vodách, a to spíše v nížinných oblastech. Od plovatky bahenní ji málo zkušený přírodovědec pozná podle víčka, které uzavírá vchod do pěkně vykroužené ulity. Víčko je přirostlé na hřbetní straně nohy, což je dobře vidět, když živočich leze.
  • Plovatka bahenní je nejznámější vodní plž, který dýchá plícemi. Ulita bývá v průměru až 6 cm, je tenkostěnná, ale pěkně vyvinutá. Nalézáme ji všude u nás ve stojatých vodách, při okrajích rybníků, v tůních. Vystupuje na hladinu, aby se mohla nadechnout. Vajíčka snese na listy vodních rostlin v rosolovitých páskách. Plovatka si v potravě nevybírá, spásá porosty řas a požírá vodní rostliny.
  • Okružák ploský, všechny závity ulity jsou vinuté v jedné rovině, takže vzniká plochý disk. Průměr ulity činí až 3 cm. Okružák žije ve skrytu vodních rostlin. Potřebuje se nadechnout, a proto vyplouvá k hladině. Živí se organickými zbytky.
  • Uchatka toulavá, nalezneme ji téměř ve všech vodních nádržích, potocích, tůních, rybnících a močálech. Její ulita je dlouhá 1 - 2 cm a v kyselých a humózních vodách je často tenkostěnná a bývá silně korodovaná.
  • Terčovník vroubený, biotopem jsou zarostlé stojaté vody nižších poloh, bahnité tůně a ramena řek, příkopy, bažiny, vyskytuje se i v periodických vodách. Výška ploché okrouhlé ulity bývá 3 -3,5 mm, šířka 14 - 17 mm.
Poštovní rybník bude brzy vyhlášen chráněným územím v rámci Natury 2000. Byl zařazen na seznam, protože se zde vyskytuje vzácný modrásek bahenní. Jeho ochrana je cílena na ochranu lučních stanovišť. Kritické období je červenec - srpen, kdy se vývojová stádia modráska (vajíčka, mladé housenky) nacházejí ve květenstvích totenů lékařských. Je třeba posunout druhou seč na konec srpna, kdy je většina housenek snesena do podzemních kolonií hostitelského mravence Myrmica rubra.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template