Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

Mytologie vody a řek

To, že voda ovlivňovala lidstvo a civilizace a že si ji velmi vážily, svědčí mnoho mýtů, které jsou stálé živé. Už starověké civilizace Mezopotamie a Egypta pěstovaly kult velkých řek.

Řekové a Římané stavěli vodním božstvům oltáře i posvátné háje a přinášeli oběti studánkám, řekám,jezerům, pramenům.Ale hovořme o vztahu našich předků k našim vodám. Slované měli vodu ve velké úctě. Kolem řek vznikaly obchodní stezky, patří sem i jantarová stezka směřující od Baltu do Středomoří. Naši předkové si vody vážili, protože bez ní člověk vystaven nečistotě a umírá vyprahlostí. Na druhé straně si uvědomovali i její druhou zlou tvář  povodně.  Lidé mají vodu rádi, ale zároveň se jí bojí. Proto přinášejí pramenům, řekám oběti. Mnohá poutní místa vznikala nad prameny či studánkou.  Voda se stala součástí křesťanských obřadů ve formě vody svěcené. Voda zahání zlo, neštěstí odvrací nemoc, pomáhá trpícím, zázračně léčí (Lurdy)a ulehčuje umírání.V našem kraji nacházíme také několik poutních míst Moravy a Slezska. Mimo okres Opava, ale nedaleko Opavska se nachází pramen Panny Marie La Salletské v Travné nebo Mariahilf nedaleko Zlatých Hor. V údolí Odry se nachází Mariastein  poutní místo nedaleko Klokočůvků jižně od Vítkova. Občané Opavska znají poutní místo na cvilinském hradišti nad Krnovem nad soutokem řeky Opavy a Opavice.Používání vody k rituálním chování. Křesťanský křest. Kdysi býval křest v přírodě, nyní se odehrává v kostelech.

Do skupiny světců, ke kterým se obraceli lidé v obdobích sucha o déšť patří sv. Jan Křtitel a sv. Vojtěch. Sv. Kryštofa nebo sv. Jana Nepomuckého povolávali na pomoc při povodních Cestovatelé po vodách se obraceli o pomoc ke sv. Mikuláši. Při hašení ohně zase pomáhal sv. Florián. Podle křesťanské tradice tito jmenovaní byli nadáni ovládat mocí vodní živel.Nejznámějším světcem přece jen zůstává sv. Jan Nepomucký, jehož sochy střeží řeky na mnoha mostech. Vzpomeňme ?svatého Johánka? na starém mostě v Budišově nad Budišovkou. Převážně ženskou podobu mají mytologické a pohádkové bytosti, které přebývají v pramenech, řekách, studánkách  a jezerech. Slované měli své víly, rusalky, vodní panny a vodní žínky.

Jsou to okouzlující dívky s dlouhýmí zlatými nebo rusými vlasy. Nádherně zpívaly a tančily. Ovládají věštecká a léčitelská umění. Rodí se z rosy ve chvíli, kdy na nebi zazáří duha. Rusalky bývaly, na rozdíl od víl, spojovány s kultem smrti. Před jejich mocí se lidé chránili některými rostlinami, mátou, libečkem, pelyňkem či dobromyslí. Mužským představitelem vodních bytostí je vodník. Podle českých pohádek je oblečen do červeného nebo brčálového kabátu s velkými šosy a na hlavě má klobouk zdobený kyticí. V Rusku je to holohlavý stařec s nafouklým velkým břichem, na Slovensku z tatranských ples je celý porostlý mechem. Vodník je výtvarně málo zpracovávanou postavou. Jediný vodník sedí v malé kamenné jeskyňce na Stříbrném potoce v osadě Nýznerov na Jesenícku. V Opavě ho máme, střeží dětský bazének na funkcionalistické koupališti z roku 1930-1931 dle projektu Otto Reichnera.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template