Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

Bělská studánka

 

 34_belska_studanka_20090803_1319945452

 

Pramen, to je místo na zemském povrchu, kde dochází k přirozenému výtoku podzemní vody. Zde zřetelně končí podzemní oběh vody, která pak nastupuje cestu povrchového odtoku. Velké množství podzemních vod končí svůj oběh tak, že se pod povrchem vlévá zboku do údolních náplavů a spojují se s poříční vodou. Existují dva hlavní druhy pramenů.

Sestupné (gravitační) a výstupné (přetlakové). Sestupné prameny jsou nejhojnější. Kvalita podzemní vody, která vyvěrá jako pramen, je závislá na druzích a množství mechanických, bakteriologických a biologických příměsí. Voda může i nemusí být pitná, v případě Bělské studánky pitná je. Při posuzování pramenité vody se zjišťuje pach, chuť, čirost, teplota, měrná hmotnost, koncentrace vodíkových iontů, elektrická vodivost, hmotnost odparku, množství kationtů, obsah oxidu uhličitého, obsah bakterií Escherichia coli nebo přítomnost nižších i vyšších živočichů (nálevníků, korýšů, červů a larev). Smí obsahovat určité množství některých látek (železa, chloridů, síranů, dusičnanů, olova pod.) Nesmí obsahovat mnoho jiných látek (mangan, kyselina dusitá, čpavek, kysličník uhličitý, arzén, volný sirovodík). Voda nemá být teplejší než 12 stupňů Celsia.

Prameny jsou velmi cenné! Nedopusťme, aby důležitý zdroj vody, studánky, se vytrácely z naší přírody. Jejich mizení je způsobováno vysycháním pramenů, studánky zarůstají a zanášejí se. Přitom každý poutník ocení na svých toulkách přírodou čistou studánku s pramenitou vodou a připraveným hrníčkem. Jak málo stačí, aby si člověk odpočinul u zdroje této nenahraditelné tekutiny a přitom si uvědomil, že v okolí jeho bydliště je skryta studánka, kterou je možno znovu objevit, vyčistit a přidat i ten hrníček. Poutník z jiného okresu to určitě ocení stejně tak jako vy tu, která vám poskytla pramenitou vodu. A přitom nemusíte znát tvář, která se o studánku stará.

Nemáme data z opavského okresu, ale například na Beskydsku bylo před 15 lety zjištěno a zmapováno 250 studánek.Před čtyřmi lety jich bylo nalezeno jen 60. V našem okrese bude situace obdobná, protože k mizení studánek, u nás stejně jako v celé naší republice, přispívají terénní úpravy, meliorace, odlesňování nebo naopak nové zalesňování či výstavba komunikací. Přitom známe případy, kdy se o studánku starají rodiny třeba po několik generaci, dětské či trampské kolektivy nebo církev. V podstatě jde o jednoduchou věc. Přestat obdivovat přírodní krásy pouze v televizi a začít je objevovatpřímo v přírodě.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template