Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Slovo úvodem

Psát o vodě je úkol velmi těžký. Voda je nezbytnousoučástí životního prostředí, všech rostlinných a živočišných ekosystémů. Zásadně ovlivnila v minulosti lidské osídlení. Má nenahraditelnou funkci zdravotní. O vodě a jejich aspektech se dá hovořit v nejrůznějších souvislostech. Omezeni rozsahem této publikace se některých souvislostí dotknemejen okrajově.
Autoři chtějí představit opavský region protkaný předivem potoků, říček a řek, posetý perlami vodních nádrží se spoustou rostlin a živočichů, které je doprovázejí. Nenímožné zmínit úplně všechny vodoteče, přestože by si to všechny zasloužily. Byly
vybrány jen ty, které jsou zajímavé ve vztahu k typickémuekosystému. Protože platí,kde je voda, tamje život, zaměřujeme se na typická rostlinná a živočišná
společenstva. Snad vám tato publikace bude prospěšná pro lepší poznání vod na Opavsku.
Ruku na srdce, když přecházíte či projíždíte vlakem, autobusem, autem přes nějaký most, víte, jak se jmenuje vodní tok, přes který jste se právědostali na druhou stranu? Zamysleli jste se, odkuda kam teče, a do které další řeky se vlévá? Do kterého moře se dostane voda, která naprší právě u vásv obci či městě? Kdo z nás se už někdy vydal proti proudu potoka, třeba toho, který protéká naší obcí, až k jeho prameni. Najdeme ho snad v lese nebona poli, v místě kdysi zamokřené louky, možná vyvěrá v mokřadech? Kde končí voda z okolí Otic, Březové, Služovic? Které významné vodní nádrže jsou v našem okrese? Co znamená voda pro člověka,
přírodu?
Ve škole jsme získali mnohé poznatky o vodě, o jejím oběhu v přírodě. Dověděli jsme se také, které jsou hlavní řeky světa, Evropy i naší republiky. Víme, která řeka na světě má nejdelší tok, ale řece, protékající městem Opavou, říkáme běžně Opavice místo Opava a koupeme se ve Stříbrném jezeře nebo taky Sádráku a nikdy jsme neviděli nerost sádrovec, přestože ho tady můžeme snadno nalézt. Vždyť se na tomto místě těžil.
Naše publikace je již pátou brožurou v řadě, zaměřenouna přírodu Opavska. Tato je věnována vodě na území opavského okresu, náležející zcela do povodí řeky Odry a odtékající do Baltického moře. Ať slouží čtenářům jako dobrý průvodce, který pomůže orientovat se při toulkách Opavskem i podle vodních toků. Najít přitom místo, odkud byly pořízeny použité fotografie vodního toku nebo vodní nádrže, bude vám odměnou. Přejeme všem milovníkům přírody, aby jim publikace Voda v krajině Opavska pomohlaobjevovat krásy našeho regionu

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template