Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Výběr ze slovníčku

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

Velký vodní cyklus

 

3_kolobeh_vody_20090803_1259311851 

 

Na Zemi je celkem 1 400 miliónů km3 vody. Voda tvoří čtyři prostředí. Daleko nejvíce vody je v prvním prostředí, které tvoří moře a oceány. Druhé prostředí je voda na pevnině.

V tuhém skupenství je voda vázaná v ledovcích, voda v řekách, jezerech, půdní vlhkost a podzemní voda. Třetí prostředí, ve kterém se voda na Zemi nachází je atmosféra. Vodu najdeme ve všech živých organizmech - biota, a to je čtvrté prostředí, které znamená život.

Výměnu vody mezi oceány a pevninami nazýváme velký vodní cyklus. Do atmosféry se každoročně vypaří asi 550 tisíc km3 vody. Z tohoto množství je to z moří a oceánů 86 % a z pevniny asi 14 % z celkového množství, které se vypaří z povrchu Země.

.Z celkového množství atmosférických srážek, které vzniknou z tohoto výparu naprší nebo nasněží na moře a oceány 74 % a na pevninu 26 %.

Jaký je další osud vody, která koluje v tomto oběhu?

Část vody ze srážek vsákne do země, dosáhne hladiny podzemní vody a určitá část se přidá k podzemnímu odtoku. V bezodtokových oblastech se voda udržuje stále na stejné úrovni. Určitou část vody spotřebuje rostlinstvo a část se opět vypaří.

Zbytek odteče po zemském povrchu v potůčcích, potocích, říčkách a řekách zpět až do moří a oceánů. Tím se velký vodní cyklus završí.

Velký význam při tomto oběhu má vsakovací schopnost půdy. A právě zde může člověk významně výměnu vody mezi pevninou a oceány narušit tím, že vsakovací schopnost omezí. Patří sem odlesňování, urbanizace, zemědělská činnost, narovnávání vodních toků, meliorace v pramenných oblastech. Prakticky veškerá činnost, která způsobí, že voda rychle odteče z krajiny. Důsledky jsou následující. Snižuje se půdní vlhkost.

Takže vegetace chřadne, což má za následek snížení výparu vody z rostlinného pokryvu a začarovaný kruh se uzavírá. Když k tomu připočteme snížení hladiny podzemní vody, pak si uvědomíme, jak je důležité dělat všechno proto, abychom vodu v krajině udrželi co nejdéle. 

Rozdělení zásob vody na Zemi

Prostředí vody/  Objem vody v mil.  km3/  Procenta

Oceány a moře           1370                          97,25                   

Ledovce                        29                             2,05

Podzemní voda                9,5                          0,68

Jezera                             0,125                      0,01

Půdní vlhkost                   0,065                      0,005

Atmosféra                       0,013                      0,001

Řeky                              0,0017                     0,0001

Biota                              0,0006                     0,00004                                       

Celkem                    1408,7053                  100

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template