Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři publikace:

Jakub Kubačka, Milan Kubačka


Autoři fotografií: Jakub Kubačka, Milan Kubačka
str. 5 /Jana Schlossarková: řeka Opava/
str. 14, /MSK: mapa povodí Odry,
str. 17 /Marek Drozdek, Ronald Razska: mapa okresu Opava s vodní sítí/
str. 20, 62 / GEODIS BRNO, spol. s r.o.: satelitní snímek řeky Opavy, satelitní snímek řeky Odry/
str. 21, 51, 55 /Helena Mižičová: lakušník vodní, řeka Moravice, Papírenský splav, Weisshunův náhon, Slezská Harta,
okolí Kružberku, Kružberská hráz/
str. 52, 53 /Miloš Holzer: raci/
str. 71 /Petr Onderka: ďáblík bahenní, mokřady u Skřipova/
str. 76 /Marcela Kubačková: portréty/
Odborní poradci:
Dagmar Kůrečková, Martin Dostál, Jarmila Bordovská, Ronald Razska, Marek Drozdek, Miloš Holzer, Martin Gajdošík,
Martin Hanáček, Vladimír Kubíček, Marcela Kubačková, Martin Miškovský, Elen Vaňková
Poděkování:
Přírodovědnému odboru SZM v Opavě za možnost fotografování dermoplastických preparátů Viléma Borůvky.
Rybníkářství Hodonín se sídlem v Dolním Benešově, zejména Vladimíru Kubíčkovi za možnost pořídit fotografie ryb.

 

   2_obalka_2_20090803_2024110760

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template