Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Jasan ztepilý v Opavě

 

   001_jasan_ztepily_1_20090504_1578126378  
     

 

Jasan ztepilý Fraxinus excelsior zapojený v lese má dlouhý bezvětvý kmen a oválnou korunu. Takovou jeseninu můžeme vidět např. v přírodní rezervaci na Hvozdnici. Jasan solitér, který má dostatek prostoru vytváří mohutnou a nádhernou korunu, jakou se pyšní jasan na Mostní ulici v Jaktaři.
Bezpečným rozpoznávacím znakem jsou matně černé pupeny a listy, které vyrůstají na větvičce vstřícně. Jsou až 35 cm dlouhé, lichozpeřené s 9 až 15 lístky úzce elipsovitými, špičatými 4-10 cm dlouhými, na okraji jemně pilovitými. Jen koncový lístek je řapíkatý.
Listy pozdě raší a na podzim opadávají zelené.
Květy se rozvíjejí před rašením listů, jsou bezobalné a mohou být oboupohlavné, ale i jednopohlavné. Navíc jsou buď jednodomé nebo dvoudomé. Zkrátka nepřehledné. K rozlišení potřebujeme bystré oko nebo lupu a pomůže nám i slovníček odborných výrazů na konci této brožurky.
Plody jsou jazýčkovité nažky v květenství, které nazýváme převislé laty. Uznáváme, že je to příliš mnoho odborných pojmů na jeden strom, ale tento památný jasan si to zaslouží, protože je nejen krásným, ale i jediným památným stromem v okrese Opava.
Tento oblíbený strom v parcích a alejích (např. mezi Štěpánkovicemi a Albertovcem nebo mezi Vítkovem a Klokočovem) roste na vlhké, hluboké, živné půdě podél vodních toků, v olšových luzích, v lužních dubohabrových lesích a ve stinných roklích. 

Jasan je sám o sobě biotopem, který hostí mnoho druhů dalších organismů. Je to například lišejník terčovka bublinatá. Zkoumáme-li tenký řez lišejníku pod mikroskopem, zjistíme, že se neskládá z jediné, ale ze dvou rozdílných organismů. Ze zelené řasy nebo sinice a z houby, jejíž vláknité hyfy jsou spleteny tak, že kolem řasy vytvoří pevný obal. Řasy, obsahující chlorofyl, obstarávají pro sebe a pro svého partnera energii ze slunečního světla, houby dodávají minerální látky a zároveň řasy chrání. To je příklad čisté symbiózy, v níž společně žijí dva zcela rozdílné organismy.
Některé lišejníky jsou značně citlivé na změny přírodního prostředí a lze je využívat jako bioindikátory čistoty ovzduší. Nejvíce je poškozuje oxid siřičitý (SO2).

Nápadné hálky na květenství jasanu ztepilého tvoří roztoč vlnovník jasanový (Eriophyes fraxinivorus Nalepa). Všimneme si jich zejména v zimě, kdy jsou větve jasanu holé, bez listí. Napadená květenství jsou přeměněna na černou hmotu, připomínající tvarem i velikostí malé, černé květáky.

 Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template