Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Taxodium u hájenky v Šilheřovicích

 

 024_taxodium_silherovice_10_20090504_1854917489  024_taxodium_silherovicex_20090504_1473093185  
     

 

Památný strom tisovec dvouřadý (Taxodium distichum), který je předmětem našeho zájmu se nachází v zahradě u hájenky na druhé straně silnice. Opavští botanici Josef Duda a František Krkavec ve své knize Zelené klenoty (1959) uváději, že v té době dosahoval výšky 10 m. Při měření v roce 2003 to bylo již 22 m. Za 34 let  povyrostl o 12 metrů. Ve své domovině na jihu Severní Ameriky (Florida, oblast Mississippi) dosahuje tento opadavý jehličnan výšky až 50 m. Roste ve vlhkých nížinách s vysokým stavem spodní vody nebo na místech zapalavovaných. Tomuto prostředí se u tisovců vyvinuly neobvykle orgány "dýchací kořeny" (pneumatofory). Rostou negativně geotropicky, to znamená, že rostou směrem vzhůru. Na hlavním kořeni, který je pod povrchem má tisovec v pravidelných odstupech hrboly - kolena, která vyčnívají nad vodu. Tato místa jsou prostoupena vzdušnými kanálky a přivádějí kyslík do celého kořenového systému. Podobné "dýchací kořeny" mají i mangrové porosty, rostoucí na plochých bahnitých pobřežích tropických moří. Jeho nejvýznamější rostlinou je kořenovník. Podobné kořeny má i pokojová rostlina Monstera delicioza (neprávně nazývaná philodendron).

Památný strom Taxodium u Hájenky není ještě tak starý, aby se kolem něj objevovaly na povrchu vzdušné kořeny, pokud by se u tohoto jedince, rostoucího dostatečně vysoko nad hladinou spodní vody, vůbec objevily.

Jehlicovité listy tisovce jsou měkké a zelené jako svěží letní tráva. Jehlice na zkrácených větévkách (brachyblastech) dostávají na podzim oslnivou barvu oranžovou až tmnavomodrou. a zároveň s brachyblasty padávají.
Zvláštní je kmen, na bázi velmi široký, záhy se zužuje a rovně vybíhá do vrcholu.
Tisovec dokáže žít i v Evropě v oblastech s mírným podnebím. Proto byl a je vysazován v parcích. Vyhovují mu chudé i úrodné půdy, ty mohou být kyselé či vápenité.
Už v třetihorách byly tisovce dvouřadé rozšířené po celém světě. Od současných tisovců se sotva dají rozlišit zkameněliny jeho listů, které se našly ve vrstvávh hlíny nad porúrským hnědým uhlím v Německu. Patřily k nejdůležitějším producentům hnědého uhlí starého asi 20 milionů let.

Se svými 90 ha plochy je Šilheřovický zámecký park nejrozsáhlejším a zároveň nejcennějším přírodně krajinářským parkem v Moravskoslezském kraji.
Byl založen v 1. pol. 19. stol.  Na zvlněném terénu působí esteticky ostrůvky zeleně, solitéry dubů a vejmutovek. Významným prvkem jsou tři rybníky. Pod zámkem se nachází Neptunova kašna se sousoším představujícím Neptuna, Amfotrité, putti a delfína se sítí.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template