Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Slovo úvodem

Brožurka si klade za cíl seznámit čtenáře s dosud vyhlášenými památnými a některými významnými stromy v okrese Opava.  Představíme strom jako jeden velký organismus, který má svůj vývoj - život. Všimneme si i toho, že je domovem mnoha druhů živočichů a dalších rostlin, které tvoří společně jeden biotop s nesčetným množstvím potravinových řetězců, ve kterých koluje energie vytvořena právě touto asimilující rostlinou.
Přírodovědec byl často v minulosti představován jako poněkud zbrklý pan profesor s tropickou přilbou na hlavě a se síťkou na motýly pobíhající na louce.
Ta doba snad již pominula a lidé svůj názor mění k vlastnímu prospěchu.
Právě přírodovědci  odhalují složité vztahy, které panují v přírodě. Zejména ti, kteří pracují v terénu zjišťují jak složité, a určitě ne zcela rozkryté, jsou vztahy mezi neživou přírodou, rostlinami a živočichy. Takže i  ten zmíněný motýl je důležitým článkem v potravním řetězci, stejně jako člověk.

Když už stojíme na vrcholu potravní pyramidy, nemáme právo zpupně oznamovat světu, že jsme jeho vládci, když si nevíme rady se znečištěným ovzduším, vodou a odpadem.
Složitost a zranitelnost přírody vyjádřil lapidárně a s jistou symbolikou  představitel jedné z hereckých rolí ve filmu Jurský park když popsal efekt motýlích křídel. Opravdu stačí, když " motýl tady zamává křídly a jinde začne díky tomu pršet". Složitá soustava, jako naše Země se chová mnohdy nepředvídatelně
Přírodovědci spolu se zdravotníky ví nejlépe, jak je příroda a člověk zranitelný.
Je proto třeba si vážit těch lidí, kteří se nám snaží přírodu přiblížit a vysvětlit naše postavení v ní.
Zvláště z těchto důvodů představujeme nejen profesionální přírodovědce, kteří pracovali nebo pracují v odborných institucích, ale i ty, kteří se starají o osvětu. Jsou mezi nimi i pedagogové, vychovávající mladou generaci k ekologickému myšlení.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template