Template
Template Template
Template Pátek, 21 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Dub letní v Deštné

 

  014_dub_destna_20090504_1723500809   
     

 

U pěšiny, která vede podél potoka Deštná z obce stejného jména do  Mladecka, se nachází památný Dub letní v Deštné. Stojí již asi  270 let mezi pěšinou a polem a poznáte ho z dálky nejen podle mohutné koruny, ale i podle toho, že chráněn ohrádkou s tabulkou Památný strom. Narozdíl od památného dubu ve Štáblovicích, který je na konci života, se tento dub dostal do tzv. rovnovážné fáze a ta může trvat ještě mnohá desetiletí, pokud se neprojeví negativně to, že je poškozený bleskem.
Duby se rozmnožují žalud. Jsou to suché nepukavé plody - nažky. Největší část žaludu tvoří živiny v něm uložené. Slouží mladé klíčící rostlině jako zásobárka pro počáteční růst. Žaludy spolu s plody buku - bukvicemi sloužily dříve jako velmi výživná potrava pro vepře. Když byla velká úroda žaludů nebo bukvic, vyháněli naši předkové pod duby a buky prasata. Tato semena jsou využívána lovnou zvěří,  jeleny, srnci a divokými prasaty. Nesmíme opomenout i ptačí říši. Sojka obecná se také živí žaludy. Hlavně si je dokáže ukrýt na horší časy, na zimní období. Na podzim je schopna přemístit několik stovek až tisíc žaludů, která by se jinak daleko od stromu nedostala. Dokáže polknout a v hrdelním vaku podržet deset i více žaludů, které potom zasadí do zobákem vytvořené jamky. V zimě je pak hledá. Ty, co nenajde, na jaře vyklíčí. Sojky takto nevědomky vysadily celé lesy dubů.
Ne ze všech žaludů vyrostou duby. Ty, které se dostaly na pravidelně kosené louky nebo pole, nepřežijí. Jen ze semenáčků, které vyklíčily na kraji lesa, kde je dostatek světla, mohou vyrůst stromy.
Na závěr je nutno říci, že semenáčky, třeba ty, které vyklíčily pod mateřským stromem nebo ty, které "zasadila" sojka, se velmi obtížně přesazují. Mají totiž mimořádně hluboko zasahující hlavní kořen. Nepodaří se vám ho vytáhnout neporušený. Mnohem jistější je zasadit si žalud. Duby mají silný kůlovitý kořen, kterým jsou pevně ukotveny v podkladu. Při silné vichřici se spíš zlomí, než vyvrátí s kořeny. Proto se také nedoporučuje za bouřky schovávat pod duby. Jejich kořen zasahuje až na spodní vodu, a ta je, jak známo vodivá. Ovšem za bouřky se nedoporučuje stát pod žádným stromem. Nejbezpečnější místo je paradoxně v kovovém autě, které je  izolováno od podkladu vzduchem v pneumatikách.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template