Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Guntramovické duby

 

 031_guntr_dub_20090504_1300060191  031_guntramovicky_dub_1_20090504_2090636870  
   Guntramovický dub 1.  

 

Ke Guntramovickým dubům, také též zvaným Laudonovy duby se  dostanete po polní cestě, která odbočuje ze silnice Budišov nad Budišovkou v obci Guntramovice. Odbočka vlevo vás nejdříve povede do strmého svahu přes dvůr statku a potom údolíčkem až k dubům, které patří v okrese k nejkrásnějším a zároveň nejstarším. Cestou si všimněte starých, košatých lip na hranicích gruntů, kterými by se mohla pyšnit kterákoliv obec a možná by se jinde dostala na seznam chráněných stromů. Památný strom označený jako Guntramovický dub číslo 1 je pod svahem, na kterém je řada bříz. Ty jsou dobrým orientačním bodem.

Ten druhý Guntramovický dub číslo 2 nepotřebuje žádný orientační bod. Od prvního, mohutného dubu ho uvidíte ihned. Jeho obrovská koruna na sebe dokáže lehce upozornit. Připomínáme, že je opravdu lepší jít polní cestou, i když vás bude svádět podívat se na tyto krásné stromy z různých stran. Elektrické ohradníky jsou všude a dávají vědět, že všude kolem jsou pastviny. Dokonce se může stát, že zrovna k druhému dubu bude cestička přehrazena drátem.

 

032_guntramovicky_dub1_20090504_1951577341   032_guntramovicky_dub_2_20090504_1926288734 032_guntr_dub_3_20090504_1025480543 
 Guntramovický dub 2.    

 

Na obloze určitě uvidíte siluety kroužících kání, poštolek obecných a jiných dravců, kteří mají na pastvinách dostatek potravy. Z hlediska potravních nároků můžeme naše dravce spolu se sovami rozdělit do dvou ekologických skupin.
Do první skupiny patří káně lesní, která je součástí krátkého, jednoduchého potravního řetězce: rostliny, hraboš polní, káně lesní. Krátký potravní řetězec nedovolí hromadění jedovatých látek pozdním účinkem, protože drobní savci žijí krátkou dobu a vystřídají během roku několik generací. Potrava dravců této první skupiny je relativně nezávadná, jsou však ohroženy akutními jednorázovými otravami. Že je tomu tak, způsobuje skutečnost, že poštolka obecná a káně lesní patří mezi naše nejhojnější dravce.
Představitelem druhé skupiny je sokol stěhovavý. Tito dravci stojí na konci potravního řetězce, který je delší a složitější: rostliny, hmyz, hmyzožravý pěvec, dravec.
V každém článku řetězce se akumulují jedovaté látky. Například hmyzožraví ptáci žijí deset i více let a v jejich těle se za tu dobu akumuluje větší množství jedovatých látek než u krátce žijících hrabošů.

Bekyně velkohlavá (Limantria dispar), je závažným škůdcem doubrav. Housenky způsobují rozsáhlé holožíry.
Obaleč dubový (Tortix viridana) se při přemnožení stává škůdcem dubů. Housenky se živí listy.
Nosatec dubový (Curculio glandium Marsh.), larvy vyžírají žaludy, které předčasně opadávají.
Zobonoska dubová (Attelabus nitens Scop.), svinuje listy dubu do trubiček a do nich klade vajíčka. Larvy se živí listy.

Co se odehrálo v roce 1758 u Guntramovic?
Pruský král Bedřich II. obléhal r. 1758 Olomouc. Když v jeho ležení docházely potraviny a střelivo, nechal je přivézt asi 5000 vozy, které doprovázelo 10 000 vojáků od Opavy. Úkolem rakouského generála Laudona a Siskovitze bylo toto vojsko zajmout a vozy se zbožím zkonfiskovat.

28. června zaútočil Laudon na Prušáky u Guntramovic a v koloně zavládl takový zmatek, že celý 29. červen se kolona dávala do pořádku. Když se 30. června vosko s vozy dalo opět do pohybu, napadl je Laudon z jedné strany a Sisko z druhé strany, takže Prusům nezbylo nic jiného, než se stáhnout zpět do Opavy, avšak Rakušané ukořistili 4000 vozů a 6 kanonů. Z ukořistěných peněz posla Laudon udajně milion tolarů do Vídně. Bedřich II. po válečné poradě 1. července odtáhl od Olomouce a vrátil se se svým vojskem do Pruska.

Na místě bojů stojí od roku 1858 železný kříž. Vypravuje se, že ve zmatku v bojích se podařilo některým vozkům ukrást z vozu, na kterém byla válečná pokladna, soudky se zlatem a zakopali je v okolí. Tito lidé pravděpodobně zahynuli v boji a mnohý vděčí za svůj blahobyt právě těmto nálezům. A rotože nejvíce zlata bylo vykopáno v okolí staré lípy na Červeném vrchu, říká se jí "zlatá lípa".
Všechny pověsti o "zlaté lípě vznikly mnihem později, protože v době Sedmileté války to byl teprve mladý stromek, zdaleka neměl tak mohutný kmen, rozvětvené kořeny a hustou korunu, jak se o tom vypráví v pověstech.

Ernst Gideon Laudon, se šlechtickým titulem baron pocházel z Livonska. Sloužil v ruské a od roku 1741 v císařské armádě. V sedmileté válce (1756-1763) zvítězil u Domašova, Kunersdorfu, Ladshutu, dobyl Svídnici a úspěch slavil i u Guntramovic. V letech 1769-1772 byl velitelem na Moravě a ve válce o dědictví bavorské byl velitelem armády. Vrchním velitelem byl proti Turecku, dobyl Bělehrad a od roku 1790 byl vrchním velitelem císařské armády.

 
Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template