Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Břízy tmavé v Raduni

 

   002_briza_tmava_radun_20090504_1933947711  
     

 

Není snad mezi námi nikdo, kdo by neznal břízu. Tento strom je všeobecně znám pro svou bílou kůru a právě tento typický znak je výrazně potlačen u břízy tmavé, která roste v našem okrese nejen na lokalitě u raduňských rybníků, ale například v chráněných přírodních rezervacích v Hněvošickém háji a na Úvalenských loukách.
lokalita se nachází mezi prvním a druhým rybníkem ze čtyř, počítáme - li je od Opavy. Ze silnice Opava - Kylešovice odbočíte před Raduní doleva na polní cestě, která vás zavede ke hrázi druhého rybníka. Ještě než se tam dopravíte, všimněte si umělé vodní  nádrže po pravé straně, která je výsledkem projektu ochránců přírody a má sloužit jako místo pro rozmnožování  těchto obojživelníků. Žije zde pět druhů žab, z nichž dva druhy kuněk: kuňka obecná (Bombina bombina) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), žijí zde vedle sebe a vytvářejí křížence.
Možná, že někoho napadne, proč u rybníků, které jsou ideálním místem pro žáby, stavět speciální nádrž. Důvod je jednoduchý. Rybníky slouží především k chovu ryb a na podzim se vypouštějí.
Ale vraťme se k břízám tmavýma pokračujeme v cestě. Brzy uvidíme na okraji lesa tabuli s nápisem památné stromy a jsme u cíle cesty. Za ní bychom měli v lesním porostu mezi převládajícím velmi vitálním dubem červeným, původem ze Severní Ameriky, najít 21 bříz tmavých (Betula obscura). Břízy bělokoré (Betula pendula) jsou patrné hned. Jejich bílá kůra ostře kontrastuje se stale zeleným břečťanem popínavým (Hedera helix), který je objímá. Tato lianovitá nebo poléhavá dřevina s příčepívými kořínky, jimiž se stonek přichycuje k podkladu, aniž jej narušuje, dosahuje délky až 20 metrů.
Pokud můžeme poradit, pak nehledejte břízu tmavou hned za tabulí, ale zajděte si na konec hráze ke směrovníku pro cyklisty. Pod hrází výše umístěného rybníka na křižovatce, vlastně na rohu, je poměrně statný jedinec tohoto chráněného stromu, který zde objevil amatérský dendrolog Tomášek. Tady ho "pochopíte" a pokud budete chtít najít další, už víte, jak vypadá. Navíc si někteří uvědomí rozdíl mezi kůrou břízy bělokoré, tmavé a třešně ptačí (Cerasus avium), která vás upoutá právě proto, že její kůra je popraskaná příčně. Tento poznávací znak bříz v tomto případě mate. Ne, že byste třešeň nepoznali, má jiné listy, jenže u zdejších jedinců jsou na větvích dost vysoko.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template