Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
  

Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích

 

 022_sykorova_lipa_20090504_1806660371  022_sykorova_lipa_1_20090504_1835211709  
     

 

Doporučujeme navštívit obec Dobroslavice nejméně ze tří důvodů. Abychom naplnili smysl této publikace, uvádíme, samozřejmě, na prvním místě památnou lípu "U Sýkorů". Druhým důvodem je zámecký park bez zámku a třetím dva smírčí kříže.
Krásná památná lípa roste na pozemku Sýkorova statku. A určitě dobře, o čemž svědčí velkorysá obytná budova statku.  Před ní stojí, již na veřejném prostranství u hlavní silnice, sousoší neznámého tvůrce, pravděpodobně oslavující konec 1. světové války. V době, kdy bylo sousoší instalováno, stál ještě v obci, na nejvyšším místě 340 m n. m., barokní zámek. Při osvobozovacích bojích na konci 2. světové války byla obec téměř zničena včetně zámku, který ve francouzském parku připomíná kamenná váza. O park je na první pohled dobře postaráno. Stojí zato si ho prohlédnout. Budete se obdivovat mohutným bukům, které vás doprovodí ke klenutému kamennému mostu. Můžete sestoupit po severním úbočí Hrubého Jeseníku až k meandrům řeky Opavy. Zbytky krásné nivy včetně Poštovního rybníka byly donedávna chráněny  jako přírodní rezervace. Musel ustoupit těžbě štěrkopísků. Celkem smutný pohled do nedávné historie.
Před zraky návštěvníků jsou, naproti zámeckého parku v malém parčíku u silnice, skryty dva smírčí kamenné kříže. Byly sem přemístěny na konci první světové války.
U odborníků převládá názor, že kamenné památníky ve tvaru kříže nebo s jeho rytinou pocházejí zejména z období vrcholného a pozdního středověku a mají spíše pamětní funkci. Jen u některých víme, že byly postaveny v souvislosti s. tzv. smírčími smlouvami. Ty uzavírali příbuzní oběti násilného trestného činu s pachatelem jako mimosoudní dohodu o odškodnění. Vlastnoručně vytesaný kříž byl projevem určité pokory a pachatel jej musel postavit na místě násilného činu. Smírčích smluv se však dochovalo jen asi třicet. Některé mohly sloužit ve skutečnosti jako hraniční kameny.
U nás je evidováno přibližně 1600 kamenných památníku s tímto motivem. Z toho na Opavsku pět.
Další smírčí kříže jsou:
v Budišově nad Budišovkou u zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie, v Podlesí na západním okraji obce a  v obci Dolní Životice přímo na mostě přes potok Hvozdnice.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template