Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Lípa ve Velké Polomi

 

 009_lipa_velka_polom_2_20090504_1990757329 009_lipa_velka_polom_20090504_1566363566   
     

 

Tento strom je zapsán do seznamu památných stromů v roce 2003. Roste u zadní zdi místního kostela. Zeď samostná je kulturní kamátkou, stejně jako kostel.
Velkopolomská lípa má jako památný strom svou historii spjatou s historií vesnice a kostela. Podle vyprávění místního kronikáře, pana Františka Kopřivy, její kořeny sahají možná až do 13.-14. století. Jeho děda, žijící v roce 1857, vzpomínal, že si ji pamatoval ve stejné mohutnosti už jako malý chlapec. Podle jiných pramenůl je snad vysazena kolem roku 1589. První písemná zmínka o Velké Polomi pochází z roku 1288, psaná rytířem Vikartem. Na místě dnešní vesnice procházela solná cesta a pravděpodobně i vystavěno první kněžiště (presbytář - v křesťanském chrámu prostranství při hlavním oltáři pro duchovní a zpěváky). Ve 13.- 14. století drželi ves Donátové, kteří zřejmě vybudovali tvrz. Ta byla v roce 1573 za Pražmů z Bílova přestavěna na renesanční zámek s vodním opevněním. Z konce 16. stoletní pochází i kostel sv. Václava s pozdějšími barokními úpravami. Symbolem Přemyslovců a české státnosti je svatý Václav a jemu jsou zasvěceny 4 kostely u nás -  Svatováclavský dóm v Olomouci (1131), v Opavě (1291), v Ostravě (1267),a ve Velké Polomi.
Do roku 1960 patřila Velká Polom do okresu Bílovec. S vesnicí jsou spojena jména významných rodáků, například akademického malíře slezské krajiny a portrétů, Valentina Držkovice (1888 - 1967), který má hrobku u kostela. Dále  vlasteneckého kněze P. Kazimíra Tomáška (.......), organizátora prvního tábora lidu na návrší Ostrá Hůrka v Háji u Opavy roce 1869. V současné době lípu jako památný strom spravuje obecní úřad Pustá Polom. Její mohutný kmen byl v 60 letech zpevněn  betonovou výplní.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template