Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

U dubu v Březové

 

028_dub_brezova_20090504_1912933966   028_dub_brezova_1_20090504_1192820873  
     

 

Na polní cestě z Březové, ještě před odbočkami na Větřkovice a Jelenice stoji památný strom dub letní. Podle odborníku má 220 let. Od něho je dobrý výhled na věž kostela v obci Březová a památnou lípu, jejíž stáří se odhaduje na 280 let.

Březová, kdysi botanický ráj

Asi 1 km na západ od Březové rostla, dnes již nezvěstná, masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Donedávna pokrýval hladinu vodních nádrží nad i pod silnicí směrem z Opava do Fulneku i porost ďáblíku bahenního (Calla palustris). Jeho zbytky byly ochranáři přírody přeneseny na jinou lokalitu k Větřkovicím, kde se mu zatím daří přežívat.
Z vlhkých luk pomalu mizí, dříve hojný upolín evropský (Trollius europaeus) a orchideje vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vstavač plamatý (Dactylorhiza maculata).

Odlišné strategie přežití u dubů a vrb

Nebude od věci zmínit se v této publikaci i o odlišných strategiích přežití, které jsou výsledkem evolučních tlaků u vrb a topolů, jako měkkých dřev a dubů a buků, jako tvrdých dřev.
Klíčící duby snášejí zastínění, protože mají dostatek živin v semenech - žaludech, stejně jako buky v bukvicích. Nejsou odkázání na první dny svého života, jako semenáčky, na čerpání živin z půdy.
Kdežto vrby a topoly mohou klíčit jen při dostatku světla. První listy musí přijímat živiny z půdy, prakticky ihned, protože v semenech mají velmi omezené zásoby živin. Ve stínu by rychle zahynuly.
Z ekologického hlediska jsou duby a buky tzv. K-stratégy. Výsledkem jejich evolučního vývoje je to, že se jim vyplatí ukládat do semen velké zásoby živin. Semen pak je sice méně, ale dokáží se snadněji přizpůsobit daným životním podmínkám. Zaměřují svůj růst na kapacitu životního prostředí.
Opakem jsou právě vrby a topoly, těm se v evoluci vyplatilo investovat do velkého množství semen, na úkor množství živin v nich. Díky tomu jsou schopny obsadit rychle vhodná místa, kde nemají problémy s množstvím živin v půdě a intenzitou světla. To jsou například nivy zaplavované řekami nebo okraje lesů. Tyto dřeviny jsou jsou tzv R-stratégy. Jejich strategií je rychle využít možnosti, které jim nabízí měnící se životní prostředí.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template