Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Vývoj, život, růst a funkce stromu v lese

Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli.
Začátek objevování fotosyntézy patří sklonku 18. stol. Složení vzduchu tehdy ještě nebylo známo. Vědělo se sice, že zvíře pojde v uzavřeném prostoru, ale nikdo zatím nevysvětlil proč tomu tak je. Teprve až v roce 1774 objevil angličan Joseph Pristley kyslík, který živočichové potřebují ke svému životu a při dýchání vydechují dusivý oxid uhličitý. Dokonce objevil, že rostliny tento proces dovedou obrátit a kyslík, spotřebovaný  zvířaty nebo lidmi, obnovují.
Chemické rovnice fotosyntézy a dýchání se podařilo formulovat mnohem později. Obě  vyjadřují dva základní procesy, které probíhají v zelených rostlinách. Odhalují tajemství fotosystnézy  a získá-vání energie ze světla. Zelené rostliny využívají sluneční energii k výrobě cukrů a kyslíku z oxidu uhličitého a vody.
Zároveň však tento proces dovedou obrátit. Cukry pomocí kyslíku spalují a uvolněnou energii, absorbovanou ze světla, využívají pro svůj růst a rozmnožování.  V tomto případě jsou oxid uhličitý  a  voda vedlejším produktem.
Světelná energie se může cestou fotosyntézy převést v energii chemickou ihned, nebo kdykoliv později, podle potřeby. Energie je zde dosažitelná        v chemicky velmi stálých cukrech. Může se skladovat dokonce milióny let, například v uhlí, které nakonec využívá člověk, aby zahřál svůj dům.
Fotosyntetická reakce je velmi složitá a není cílem této publikace ji dopodrobna vysvětlovat. Na závěr tedy jen velmi důležitá poznámka. Světlo nepůsobí přímo na vzdušný oxid uhličitý, ale na vodu, jejíž molekulu rozbíjí. Právě při tomto ději má důležitou úlohu chlorofyl.
Cukry, kterých se vyrobí na světě díky fotosyntéze, mnoho miliard tun ročně, se v rostlinách vyskytují ve dvou formách. Celulóza je tvořena dlouhými řetězci molekul a je vestavována do buněčných stěn. Rostlina tak roste.
Druhá forma - škrob je velkoskladem cukrů. Ukládá se u stromů například v semenech a je prvním zdrojem energie při klíčení rostlin.
Celulózu nemohou štěpit ani rostliny ani živočichové. Býložravcům při tom pomáhají, až na malé výjimky symbiotické bakterie, které u nich žijí v trávícím traktu.
Veškerá dřevní hmota v lese se může rozložit na anorganické látky jen díky určitých druhů hub a několik málo druhů baktérií. Ty se opětně dostávají do koloběhu látek a energií v celém složitém potravinovém řetězci lesa a potažmo celé biosféry naší Země.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template