Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Dub letní v Pusté Polomi

 

 007_dub_pusta_polom_20090504_1610362383  006_dub_pusta_polom_20090504_1101203776 008_dub_pusta-polom_20090504_2017653074 
     

 

Dub je vyzdoben obrázky s mariánskou tématikou, při jejíž renovaci byl místním lesníkem, panem Františkem Sýkorou, objeven dodnes viditelný štítek s letopočtem 1619, což je pravděpodobně rok výsadby. Odpovídají tomu i místní historické prameny. Na tomto místě se stýkaly hranice tří panství: Štítinského, Raduňského a Kyjovského, která v tomto období patřila bratrům Tvorkovským (Bernard Leopold, Pertold Mikoláš Hynek).
K dubu se vztahuje legenda, že pod jeho kořeny je ukryt poklad. Uvěřil jí pomatený učitel z Budišovic, který asi v roce 1945 strom silně poškodil odsekáním náběhů kořenů. Podle místních historických pramenů má být strom zapsán v zemských deskách, uložených v Zemském archívu v Opavě.
V okolí tohoto místa se kdysi nacházela ves Hřivnáčova Lhota nad Přerovcem, vznikla pravděpodobně za Václava Hřivnáče, který byl opatem kláštera Hradišťského v letech 1412 - 1438. Uvádí se, že tato osada později zpustla a zarostla lesem. Zůstala pouze zmínka v Josefínském katastru, kde byl okolní les ještě v roce 1787 nazván lesem lesem "Na Lhotkách". Do dnešní doby je ještě patrný systém odvodňovacích příkopů, které pravděpodobně odvodňovaly okolní pole. Místy je dosud rovněž rozpoznatelná původní trasa cesty, která spojovala Pustou Polom s Opavou a Štítinou. Její starý traťový název je v katastrálních mapách uveden jako "Salesch" a odtud je odvozen současný název okolí "Záleští".  Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template