Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Lípa velkolistá ve Vítkově

 

  026_lipa_velkolista_vitkov_20090504_1301075777   
     

 

Houby, které napadají především jehličnany, naopak odbourávají sacharidy. Napadené dřevo se drolí, je zteřelé a barví se červenohnědě. Jedná se o hnědou hnilobu dřeva.

Druhá lípa se nachází v areálu stolařství. Je pozoruhodná jako fenotyp s mimořádně velkými listy a květy a krásným vzhledem. Je cenným estetickým prvkem v městském prostředí.

Bejlomorka (Didymomyia tiliacea Bremi)
Na listech lípy nás upoutají útvary, které připomínají malé sopečné krátery. Jsou to části hálek, které zůstávají na listech. Druhá část hálky, vnitřní hálka, připomíná malý oříšek, který obsahuje malou bílou larvu dvoukřídlého hmyzu bejlomorky. Hálka se tvoří na listu koncem května v podobě nepatrné zduřeniny na horní straně listu obklopené kruhovitou načervenalou zónou. Uvnitř se v malé komůrce rychle vyvíjí larva, která doroste do velikosti 2 mm. V tom okamžiku se kolem larvy začne vytvářet tvrdý obal, který se nakonec odtrhuje od pletiva zbývající části hálky, která zůstává spojena s listem. Hálka s larvou vypadává koncem července na zem a zanechává po sobě právě ty krátery. Nepříznivé období podzimní a zimní období přežije v hálce. V květnu se zakuklí a po několika dnech až týdnech z ní vylétá dospělá bejlomorka. Na vhodný list lípy naklade vajíčka, z ní se vyvine larvička a jsme opět na začátku životního cyklu.

Dalšími nápadnými hálkami na listech lípy jsou hálky roztoče vlnovníka lipového (Phytoptus tiliae Nalepa). Objevují se na horní straně listu a mohou být 5 až 15 cm vysoké, štíhlé a na vrcholu zašpičatělé. Na mladých listech jsou světle zelené a postupně se zbarvují do červena. Uvnitř jediné hálky, na rozdíl od  bejlomorky, kde se jedná vždy o jednu larvu, žije  zde množství drobounkých vlnovníků.  Na podzim z hálky vylezou, sestoupí po řapíku listu na větvičku a zalezou do nejbližšího pupenu, kde přezimují. Na začátku května úkryt opuštějí a stěhují se na rašící listy.

Na těchto dvou příkladech vidíme, že i ti nejmenší živočichové mají zajímavý život. A to neznáme jejich vazby na další rostlinné a živočišné druhy, které lípa skrývá ve svém biotopu. Raději se nezmiňujeme o drobných mikroskopických organismech, bakteriích a dalších, které mají netušené vzájemné vazby. Dnešní nepromyšlené arogantní zásahy do tohoto velmi složitého světa, potom připadají, jako by člověk v době kamenné operoval mozek  kamenným nožíkem.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template