Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Prameny

Duda, J., Krkavec, F.,: Zelené klenoty - zámecké parky na Hlučínsku a Opavsku, Krajské nakladatelství Ostrava 1959
Frank, M., Medková, M., Můller, K., Schenková, M.:Opavsko zblízka, příroda - historie - památky, Nadatur 2005, ISBN 80-7270-024-3
Gazda, F.: Hnízdění výra na stromě, časopis Živa 1974
Hrušková, M, Turek, J.: Památné stromy, Praha 2001
Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z.: Geologická minulost České republiky, Academia, Praha 2002, ISBN 80-200-01914-0
Jakrlová J., Pelikán, J.: Ekologický slovník, Fortuna Praha 1999, ISBN 80-7168-644-1
Kletenský, D., Geologická exkurze po kvartéru Opavska, Diplomová práce, Ostrava 2003
Koutecká , V. a kolektiv: Příroda Hlučínska, město Hlučín 2004, ISBN 80-86486-27-3
Kovařík, J. a kolektiv: Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I.,  ČSOP Vlašim 2003
Kubačka, M., Opravil, E.: Naučná stezka Hvozdnice, Statutární město Opava 2003
Kubačka , M., Chráněná území Opavska,  Statutární město Opava 2004
Ložek, V.: Nový přístup k vývoji poledové doby ve Střední Evropě, časopis Živa 3-4/2005
Majkus, Z.: Příroda Hlučínska, Sborník článků a příspěvků z konference konané u příležitosti navrácení statutu města Dolnímu Benešovu, Slezská kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko 1996
Mikyška, R., kolektiv pracovníků Botanického ústavu ČSAV: Geobotanická mapa ČSSR 1. České země, Academia, Praha 1968
Němec, J.: Památné stromy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Olympia Praha 2003, ISBN 80-7033-781-8
Praktický rádce, jak chránit životní prostředí v Opavě, Odbor životního prostředí, Magistrát města Opavy, 2003
Richter, M.: Zámecký park v Kravařích ve Slezsku, Kulturní středisko zámek Kravaře 2004, ISBN 80-86714-03-9
Skuhravá, M., Skuhravý, V., Hovorka, O.: Hálky příbramského okresu, knihovnička ochránce přírody sv. 1, Odbor kultury ONV Příbram, 1988
Přírodní park Moravice, odborný dokument
Velička, M., Významné stromy Opavy - Platany, Dendrologický průzkum a sadovnické hodnocení stromů, vlastní tisk, 1999
Velička, M.: Významné stromy na území Opavy, návrh na jejich ochranu jako Památné stromy, vlastní tisk, 2000
Vurm B.: Krásy a tajemství České republiky, Moravskoslezský kraj,Společnost Praga Mystica, 2003, ISBN 80-902363-7-5
Weissmannová, H.: Chráněná území okresu Opava, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template