Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
  

 

Janova lípa v Ludgeřovicích

 

  023_janova_lipa_20090504_1785018470   
     

 

O památném stromu "Janova lípa " v Ludgeřovicích se nedochovala žádná legenda, ani významné reálné údálosti, které by stály za zaznamenání. A tak s klidným svědomím můžeme další řádky zaplnit nejzajímavějším a zároveň nejznámějším obdobím našich dějin spojeným s tábořištěm lovců mamutů - historií archeologického naleziště Landek.
Toto slovanské hradiště kmene Holasiců, bylo v 8. stol. převážně zalesněno, i když na odlesňování již neolitický člověk začal postupně pracovat dávno předtím.  Stejně, jako v celém územním pásu úrodné sprašové půdy současného od Krnova přes Opavu až do Hlučína v nivě řeky Opavy, se usazovali první zemědělci. 
Ludgeřovice se nacházejí na úpatí Hlučínské pahorkatiny na usazeninách, které zde zanechal kontinentální ledovec. Léto zde bývalo díky proudění od Baltského moře, delší. Dodnes se říká, "zlatý slezský podzim". Navíc během poslední doby ledové würmské, kdy k nám ledovcová hmota nezasáhla, byly zde naváty úrodné spraše - základ úrodné půdy.
Vrch Landek dosahuje výšky 279 m n. m. a to už je ideální místo, odkud se dá sledovat dění v okolní krajině. Lákavá je představa, že odtud pravěcí lovci ve starší době kamenné v paleolitu sledovali stáda mamutů, koní a dalších zvířat, které lovili.
Ve výšce 250 m bylo odhaleno paleolitické tábořiště s několika ohništi. Na tomto místě objevili archeologové i nástroje ze starší i pozdní doby kamenné. Byly vyrobeny z křídového pazourku a rohovce, které tehdejší výrobci nacházeli v blízkých morénách.
Podle nepřeberného množství kamenných nástrojů v nejrůznějších stadiích opracování, se dá předpopkládat, že nástroje v této "velkodílně" vyráběli a pak je vyměňovali třeba s tlupou věstonickou.
Kromě kamenných nástrojů našli archeologové v ohništi i malé zkoksovatělé kousky kamenného uhlí, které těžili asi 200 metrů odsud, kde na povrch vystupuje malá povrchová sloj. Jedná se o nejstarší známý uhelný důl na světě a o první známé použití uhlí v dějinách.

Národní přírodní památka Landek
(vyhlášena v roce 1966)

Nachází se na jižním svau řeky Odry, kde bly řekou odkryty karbonské uhlonosné sedimenty. Uhlí se zde začalo dobývat v r. 1782. Těžba ve zdejším dole Anselm byla ukončena v r. 1991. Poté byl areál dolu postupně rekonstruován na Hornické muzeum, které bylo otevřeno v r. 1993. Osm budov areálu bylo zapsáno do seznamu kulturních památek.

Soška ženy, vyřezaná z krevele, "Landecká venuše" byla objevena v roce 1953. Na obrázku je její skutečná velikost 4,5 cm.Soška má ladné, dalo by se říci moderní tvary, bez přehnané tloušťky. Je umístěna v Ostravskémmuzeu.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template