Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Duby v Raduni

Památný dub u potoka Raduňka v Raduni

 

   003_dub_letni_radun_20090504_1311324727  
     

 

Nedá se říci, že by cesta k památnému stromu "Dub Raduňky", byla snadná. Od směrovníku  na křižovatce lesních cest  k němu můžete dojít dvěma směry, ale vždy vlevo. V prvním případě odbočíte ještě před můstkem přes potok Raduňka, minete po levé straně první rybník a na protejším břehu najdete, zdůrazňujeme na jaře, podzim nebo v zimě, starý vykotlaný dub. V létě musíte překonat kopřivy, trnité keře a potok, abyste se dostali přímo k němu. Z toho místa však vidíte čelo tabule označující tento dub letní (Quercus robur), jehož stáří se odhaduje na 500 let. Když si budete chtít na dub sáhnout a bojíte se přejít potok po hladkých kamenech z droby, pak raději použijte můstek u směrovníku. Zde však můžete zrovna překonávat zorané pole, nebo bylo zrovna zaseto, či je těsně před žněmi.
Připomínáme, že pár metrů před hrází je dobře viditelná vzácná bříza tmavá s listy, které si můžete prohlédnout zblízka. O břízách tmavých píšeme v předcházející kapitole.
Potok Raduňka pramení severně od Jakubčovic a vlévá se do strouhy, která přivádí vodu z řeky Moravice přes Pánský mlýn, ležící mezi Brankou a Kylešovicemi k Černému mlýnu a odtud zpět do Moravice. Strouha byla vybudována v kdysi právě pro tyto mlýny, kterých bylo v opavské úrodné krajině třeba.
Statné duby letní rostou i opodál tohoto velikána. Jejich pokroucené větve se odlišují od rovných větcí vrb křehkých. Duby letní jsou v této oblasti původní, mají tu domovské právo, ale těžko ho obhajují před vysazenými duby červenými, Množstní jeho semenáčků svědčí o obrovské vitalitě tohoto severoamerického druhu.
Údolí potoka Raduňka je oblíbeným místem vycházek.
V posledních letech jsou však chřadnoucí smrkové monokultury káceny a na jejich místo vysazovány porosty, které sem patří, jako především buk lesní.

Velmi pěkný nápad byl zapojit do obnovy lesa i školy, a tak vznikl "Dětský les". Do jeho výsadby se zapojily, vedle raduňské školy a autora projektu, pana Kaduly,
i další školyl v okrese Opava. Pokud pojedete cestičkou z raduňského parku směrem na Podvihov, uvidíte na okraji prudkého svahu vkusný pomníček s názvy těchto škol,

Dubová alej v Raduni

 

   004_dubova_alej_radun_20090504_1138467724  
     

 

Jestliže se vám v Raduni podaří najít, řekněme snadno, dub u potoka Raduňka a už ne tak jednoduše chráněnou skupinu 21 bříz tmavých u Raduňských rybníků, pak s vyhledáním památné aleje dubů letních (Quercus robur), nebudete mít žádné problémy. Alej se nachází u školy v obci a je se svými 12 mohutnými duby nepřehlédnutelná.

Obec Raduň se nachází v údolí potoka Raduňka. První zmínky o Raduni pocházejí z roku 1322 a jsou spjaty s vládou vladyků z Raduně, kteří se zde vybudovali v 15. stol. tvrz. Ta byla v poloha. 16. století přestavěna na zámek. Dominantou obce je zámek Raduň, který byl postaven v letech 1816-1822 v empírovém stylu. Poslední historizující úpravy proběhly v r. 1913.  Po nejrůznějších majitelích v 17. a 18. stol. se dostal zámek s panstvím do rodiny Blücherů (od r. 1832). a vlastnil ho až do roku 1948.V zámku je instalována stálá expozice ze sbírek zámku v Hradci nad Moravicí. V areálu zámku se dále nachází oranžérie, empírový ovčín, úřednický dům a sýpka z poloviny 19. stol.
Dalšími zajímavostmi jsou farní kostel Nejsvětější Trojice z konce 16. stol. a dům číslo 50 - lidová barokní stavba z 2. poloha. 18. stol., která sloužila jako prádelna.

Zámecký  park v Raduni

Kolem zámku, jehož budova patří k nápadným a impozantním budován Opavska, připomínající zámek z kreslené pohádky Walta Dysneye, se rozkládá anglický zámecký přírodně krajinářský park s rybníky. Ten vzdálenější Kameník byl ještě donedávka ozdoben monumentálním dubem, naklánějícím se nad hladinu rybníka. Zůstalo po něm jen torzo.
Velmi zajímavé dřeviny však návštěvník uvidí hned v prostoru před zámkem. Jsou to ruj vlasatá, která na sebe upozorní hlavně na podzim purpurově červenými, dlouze pernatě chloupkatými sterilními květy, které dodají keři parukovitý vzhled. Další zajímavostí je nahovětvec dvoudomý. Raší až koncem května, což se mu v minulosti stlalo osudným. V domění, že uschly, byli někteří jedinci vykáceni.
Na procházce parkem poznáte liliovník tuulipánokvětý, katalpy trubačovité s doutníkovitými plody, borovice limby a tisy červené.
Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template