Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

 

Holasovická lípa ve Štemplovci

 

 011_holasovicka_lipa_20090504_1410042996  010_stemplovecka_alej_20090504_1015562508  
     

 

V údolní nivě řeky Opavy a na jejich jižních terasách leží obec Holasovice s částmi Loděnice, Kamenec a Štemplovec. Na úrodných sprašových půdách, které zde odvodňuje Heraltický potok, se našly doklady o existenci neolitického člověka. Název obce Holasice je odvozen od slovanského kmene Holasiců, kteří zde vystavěli hradiště. Obec se připomíná v písemných pramenech teprve k r. 1218.
Kamenec je historicky doložen k r. 1282, kdy náležel ke kláštěru hradišťskému. Ve druhé poloha. 15. stol. bylo v Kamenci fotství. Od poloha. 16. stol jsou osudy Kamence úzce spjaty se Štemplovcem. V Kamenci se nachází kaple se zvoničkou sv. Janu a Pavlovi.
Lipová alej, si zaslouží pro svou historii a zachovalost některých stromů, být vyhlášena památnou alejí. Tato několik staletí stará alej je význačným krajinným prvkem a dovede nás přímo ze štemploveckého zámeckého parku na Hůrku sopečného původu, kde došlo k výlevu vyvřelých hornin - čediče v třetihorách.
Hůrka je součástí Štemplovce, ale její západní úbočí patří Kamenci. Tam se v minulosti nacházely dva velké lomy, v nichž se těžil čedič na výstavbu cest.  Těžba byla ukončena poté, co lomy zaplavila voda. Zbytky  největšího lomu  - Malé Hůrky jsou patrné ještě dnes.
Hůrka je poutním místem zasvěceným sv. Janu Nepomuckému, kterému je zde vysvěcena kaple.

První zmínka o Štemplovci je z roku 1377. Od nejstarších dob se zde nacházela tvrz, která se pravděpodobně postupně v neopevněné panské sídlo. Na začátku 19. stol. byll ve Štemplovci vystavěn empírový zámek. Okolní park byl zřízen jako "divoký anglický park" a dodnes má bohatou dřevinnou skladbu. Rovněž ve Štemplovci se nachází kaple a nad ní v kopci se nachází pomník sv. Florina a sv. Jana Nepomuckého.

V třetihorách byl postupně vyvrásněn horský oblouk alpsko-karpatský. Vlivem horotvorných tlaků se rozlámána parovina Nízkého Jeseníků a podle zlomových linií, převážně ve směru jihovýchod-severozápad, docházelo k povrchovým i pod-povrchovým výlevům třetihorních čedičů. Tyto horotvorné procesy se odehrávaly asi před 20 mil. léty.

Místa s výlevy třetihorních čedičů na uzemí opavského okresu:
Hůrka u Štemplovce (355 m)
Kamenná hora u Otic (311 m)
Kobeřice
Budišovice
Červená hora u Budišova nad Budišovkou (749)
Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template