Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Konzervační ošetřování poškozených stromů

Konzervační ošetření stromů je speciální ošetření, jehož účelem je snaha o zastavení dalšího rozpadu či rozkladu nosných struktur (kmene, kosterních větví) stromu a tím  zajištění jeho provozní bezpečnosti. To znamená, aby svou existenci za standardních podmínek neohrožoval své okolí ani pádem části koruny (suchých větví, vyhnilých kosterních větví ap.), ani pádem celého kmene (zlomením, vyvrácením). Za standardní podmínku se např. označuje náporový vítr až do síly 33 m.s-1.

Vyplňování dutin se již odborníky dlouhou dobu nedoporučuje.
V roce 1953 k náplni pojmu konzervačního ošetření český dendrolog Frič uvádí: "Konservační metody jsou jednoduché? vyčistit hniobou zasažená místa, dutiny opatřit nátěrem, vnitřek chtránit před vnikající vodou a větve vyztužit proti větru... Strom je výtvor přírody a ne stavební památka, která se opravuje kamením a cementem, nebo - jak se říká - "plombováním".
Běžným způsobem je ošetřování (sanace) dutin.

Můžeme je rozdělit na:
Mechanickou (ostraňování rozloženého materiálu z dutin, otevírání větracích otvorů v odumřelých stěnách dutin). V minulosti se doporučovalo odstranit veškeré zabarvené hmoty vzniklé bílým nebo hnědým tlením  až na "zdravé dřevo". Z dnešních znalostí však vyplývá, že právě na rozhraní zdravého a infikovaného (tedy zabarveného) dřeva leží obranná hranice stromu (reakční zóna). Jejím odstraněním vytváříme nové poranění.

Chemickou (napouštění stěn dutin chemickými prostředky s účelem inhibice aktivního pronikání dřevokazných hub). Dříve se proti dřevokazným houbám používala skalice modrá. Dnes se používají fungicidní přípravky: Topsin M, Miedzian 50, Fundazol, Lastanox, IB Fungin apod.
K zamezení dalšího klíčení spor dřevokazných hub na povrchu poranění se používjí dhtové nátěry, epoxidové pryskyřice (ChS-Epoxy 300 AC) apod.
K zamezení růstu hub se používají i penetrační prostředky, které vsakují do pletiv mrtvého dřeva do hloubky několika mm (Luxol). Ošetření má ovšem jen krátkodobý účinek a musíme dbát na to, aby se nedostal do kontaktu s živým dřevem.

Speciální (vytváření stříšek nad vtokovými otvory dutin, budování speciálních konstrukcí v korunách (bleskosvody),  či v okolí stromu - zábrany vstupu do dutin).
Dutiny mají limitující vliv na statickou odolnost stromu, a proto její posouzení provádí odborník.

Pro zajištění korun stromů se používají v zásadě tři typy ošetření:
Instalace bezpečnostních vazeb.
Instalace podpěr.
Stabilizační řez.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template