Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Lípa ve Vítkově

 

   025_lipa_vitkov_20090504_1875531262  
     

 

Obě památné lípy se nacházejí v centrální části města.
První z nich  má neobvyklý habitus a zaslouží si označení jako památný strom i pro svou mohutnost. Esteticky působí koruna, zajímavá svým větvením do mnoha hlavních větví poměrně nízko nad zemí. Široká koruna je zajištěna pomocí ocelových lan,  kmen spoután obručemi a dutina vyzděna. Rozsáhlá rekonstrukce byla provedena poprvé v polovině 70. let minulého století.

V každém potravnm řetězci v jakémkoliv ekosystému jsou velmi důležitým článkem houby. Narozdíl od rostlin nemají zeleň listovou (chlorofyl), a proto nedokáží vyrobit organické látky, ale jsou zase jediné spolu s bakteriemi, které dokáží organickou hmotu rozložit na jednoduché sloučeniny, které  dále slouží jiným organismům jako stavební materiál pro budování jejich těla.

Houby pracují čistě ekonomicky, bez odpadu. Chtělo by se říci ekologicky. Zajišťují, aby to, co v přírodě dosloužilo, bylo beze zbytku znovu využito.
Rozkladem dřeva však úloha hub v přírodě nekončí. Známe mnoho  druhů hub, které žijí v symbióze s téměř všemi listnatými dřevinami.  Jedná se o tzv. mykorrhizu, při které jsou houby svým myceliem napojené na kořenové vlášení stromu. V podstatě to mohou dělat dvěma způsoby. Buď mycelium proniká až do pletiv kořenů, pak se jedná o tzv. endotrofní mykorrhizu nebo vlákna mycelia obalují nejtenší kořeny stromů, potom je jedná o tzv. mykorrhizu ektotrofní.

Smyslem obou těchto způsobů soužití hub a dřevin je oboustranná výhodnost. Vlákna mykorrhizních hub odnímají kořenům stromu organické živiny, které si strom fotosyntézou v zelených listech dokáže vyrobit sám a přivádí jim vodu a živné soli z půdy.

Některé houby jsou však i pro živý strom velmi nebezpečné. Výtrusy těchto hub jsou velmi agresivní, do těla dřeviny se dostávají místy, která nejsou chráněná kůrou. Infikované bývají rány způsobené ulomením větve, ohryzem zvěří, nebo dřeviny jinak poškozené, staré, zeslabené, nemocné.

Určité houby rozkládají při svém růstu ve dřevě dřevní buničinu (celulózu) a lignin a nechávají neporušené sacharidy. Takto napadené dřevo je světle zbarvené, přičemž si zachová svou strukturu. V tomto případě se jedná o bílou hnilobu dřeva, která se objevuje převážně na listnatých stromech.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template