Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně

 

   017_buk_lesni_poliklinika_20090504_1347333359  
     

 

Město Hlučín leží na Hlučínské pahorkatině, která je součástí Opavské pahorkatiny. Jeho jižní městská část se dotýká řeky Opavy, která teče směrem od západu k východu Poopavskou nížinou. Mezi městem a řekou se z mapy dají ještě vyčíst dva důležité údaje. Nachází se zde rozsáhlá vodní nádrž, která vznikla těžbou štěrku a nejvyšší kopce  Hlučínské pahorkatiny: Vinná hora (285 m n. m.) a Kozmický kopec (263 m n. m.). Zvláště ten druhý znají motoristé, protože ho musejí zdolávat na silnici z Opavy do Hlučína.
Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256. V roce 1303 náleželo k hradu Landeku, držela ho opavská knížata. V této době měla krajina jinou tvář. Všude kolem byly lesy. V nižších polohách u řeky lužní lesy. Poněkud výše dubohabrové háje a ještě výše převažovaly bučiny. Člověk zde už v mladší době kamenné začal využívat úrodnou půdu, kterou objevil v místech lužních lesů. Hlučínsko, stejně jako větší část okresu Opava byla zasažena dobami ledovými. Zvláště v poslední době ledové (viselské), kdy k nám ledovec již nezasáhl,  byly sem ze severu naváty vrstvy spraše - základ pro vznik úrodných půd. To předurčilo i hlučínskou  oblast k zemědělskému využití.
Zemědělci, lesníci, vodohospodáři i zahradkáři musí vynaložit mnoho energie na to, aby udrželi pole, lesy, rybníky, zahrady, parky a sady v podobě, která má stále sloužit původnímu účelu. Aby udrželi tento přeměněný, původně přirozený ekosystém musí nepřetržitě a intenzivně pracovat na jeho přeměně. Kdybychom např. přestali odstraňovat plevel ze záhonů, náletové dřeviny z parků nebo se nestarali o rybník, pak by  za pár desetiletí všechno pohltil les. Podél řek by se obnovily lužní lesy, Zase bychom tu měli dubohabrové háje, ve vyšších polohách by rostly bučiny a smrčiny. Na některých místech by začala převažovat borovice. Vytvořily by se přirozené ekosystémy, ve kterých by se vyrovnaly vzájemné vztahy  mezi půdními podmínkami, rostlinami a živočichy. Kde by každý druh měl své místo, tzv. ekologickou niku, či jinak řečeno zcela určitou funkci ve společenství organismů. Pokud chceme zajistit na své zahradě prostor pro,  pěstované rostliny, stojí nás to dost energie.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template