Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

 

 

 

 

 

Lípa u fary v Kravařích

 

   016_lipa_kravare_20090504_2021794038  
     

 

 

 

 

 

 

Představme si několik nápadných druhů hmyzu, které mají jedno společné, jsou součástí potravinového řetězce, který začíná u lip. Jsou to býložravci - první konzumenti organické hmoty - cukrů, které vytvořila během fotosyntézy lípa. Sluneční energii, vázanou během této  nejdůležitější biochemické reakce v zelených listech využívají všichni ostatní články potravního řetězce. I člověk, který využívá její dřevní hmotu nebo  pije lipový čaj.

Růměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) je středně velká, sytě červená ploštice, která saje na výhoncích stromů.  Růměnice si všimneme za jarních dnů, kdy přezimující jedinci vylézají z úkrytů a shromažďují se ve velkých skupinách kolem kmenů některých stromů, zejména lip.   

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
Sameček se vyznačuje poměrně dlouhým, dozadu otočeným rohem na hlavě. Larvy se vyvíjejí v odumřelých starých kmenech a pařezech listnatých stromů, zejména dubů. Vývoj trvá několik let.

Krasec lipový (Lampra rutilans Fabricius)  je nápadný smaragdově zelený brouk, který poletuje v červnu a v červenci. Jeho larva hlodá výlučně na lípách v kůře a běli ploché a dlouhé chlupy, zvláště na větvích starých stromů. Nezpůsobuje u nás škody, protože jeho výskyt je vzácný.  

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Larvy žijí většinou v pracnivých kmenech a pařezech listnatých stromů. Brouci létají ve dne i večer a pronikavě páchnou po pižmu.

Lišaj lipový (Mimas tiliae L.) je často se vyskytující motýl. V některých místech, např. v lipových alejích, můžeme během jednoho večera pozorovat i větší množství těchto lišajů. Samička klade vajíčka jednotlivě nebo po dvou na spodní stranu lipových listů. Housenka je nápadně zeleně zbarvená s růžkem na konci těla. Přezimuje a kuklí se v zemi pod kmenem lípy v oválné komůrce, kterou si sama vytváří vlákny a slinami.

 

Stáří kravařské lípy není určeno. Odhaduje se, že má asi 200 let. Jedním z důvodů, který nás opravňuje k této domněnce, je obvod kmene, měřený ve výšce 130 cm nad terénem. S obvodem 250 cm není na předním místě v seznamu památných stromů v Moravskoslezském kraji. Na prvním místě je javor stříbrný, která má obvod 775 cm.
Největším stromem v Evropě a druhým na světě je kaštanovník setý na Sicílii s obvodem kmene 55 m.
V naší republice je to Vejvodova lípa v Pastvinách u Klášterce nad Orlicí - 12,52 m.
Obecně lze říci, že vyššího stáří se dožívají pomalu rostoucí tvrdé dřeviny. Patří mezi ně duby a buky. Duby mají ještě po pěti stech letech plnou sílu. Nejstarší duby na světě dosáhly 1300 let. Je zajímavé, že je překonají lípy, které vypadají křehčeji a jejchž dřevo je tak měkké, že se používá v řezbářství. Maximální stáří lip se uvádí 1900 let. Co je to však proti obrovským sekvojím na západě severní Ameriky. Stáří některých se odhaduje na 4000 let. Nejstarší jsou však borovice osinaté v Kalifornii. Věk jednoho stromu obsáhné celé psané dějiny lidstva.
Až 1000 let se dožívají tisy, platany, smrky a cedry.
Překvapuje, že třešně se mohou dožít až 400 let, hrušně 300 a jabloně úctyhodných 200 let.

 

 

 

 

Zámecký park v Kravařích


Park je v současné době rekonstruován podle návrhu opavského zahradního architekta Lubomíra Rychtára. Mezi bránou parku a zámkem byla v roce 1997 vysazena lipová alej, která zapadá do plánu výsadby nových kosterních dřevin parku. Kostra parku byla původně založena na několika hlavních dřevinách lípě, která je  v současné době hojně napadená jmelím a dubu, u kterých bylo zjištěno devět druhů dřevokazných hub. Když k tomu připočteme i zdecimované jilmy, které podlehly grafióze, převážně dožívající olš elepkavé u vodních toků a schnoucí smrky ztepilé, bylo k rekonstrukci parku přistoupeno právě včas. Stále však nejvíc zajímavých dřevin se nachází v bezprostředním okolí zámku. Nejen dendrology zaujme staletá dubová alej, jedinečný ořešák černý a pravděpodobně největší taxon žlutolistého kultivaru dubu letního u nás.
O údržbu travnatých ploch se stará Zámecký golfový klub Kravaře, který byl založen v roce 1997 a členem České golfové federace je od roku 1999. Východní část parku a porosty stromů má na starosti město Kravaře.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template