Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Buk lesní červenolistý u městského parku v Hlučíně

 

 018_buk_lesni_mestsky_park_20090504_1292733988 018_buk_lesni_mestsky_park_2_20090504_1922305012   
     

 

Buk lesní je často mohutný strom se štíhlým kmenem a hladkou, bělavě šedou borkou. Má nápadně dlouhé a špičaté červenohnědé pupeny s brvitými šupinami.Listy jsou skoro celokrajné, na větvičkách střídavé. Majívejčitý tvar a řapík. Samčí květy mají červenohnědá chlupatá okvětí. Jsou v dlouze stopkatých, převislých svazečcích. Samičí květy jsou uzavřeny po dvou ve společné červenohnědé číšcena koncích letošních větví. Plody jsou trojboké nažky (bukvice), sedící v číšce, která vzniká ze stonku.Buk kvete od dubna do května a roste od pahorkatin do hor, kde tvoří často velké souvislé porosty - bučiny.V nejvyšších polohách tvoří příměs lesů smrkových a jedlových. Je stínomilný a náročný na půdu, kterou si obohacuje opadem hojného listí. Takto si sám přispívá k tvorbě humusu. Bukové dřevo je pevné a snadno štípatelné. Po napaření se snadno ohýbá, proto se používá v nábytkářství.Je velmi výhřevné. Mnohem výhřevnější, než je "řídké" smrkové dřevo. Plody bukvice obsahují až 20% oleje a chutnají jako oříšky. Bukvice se kdysi používaly jako krmivo pro dobytek, olej ke svícení nebo i k jídlu. Na bucích žije mnohem méně hmyzích druhů než na dubech. Představme si alespoň některé. Bejlomorka buková (Mikiola fagi Hartig) způsobuje hálkyna vrchní straně bukových listů. Jsou tvrdé, hladké, kuželovitého tvaru, barvy zpočátku zelené, později červené až hnědé. Každou hálku, kterých bývá na listech někdy velké množství, obývá jen jedna bělavá larva. V říjnu hálky opadávají, většinou ještě před vlastním spadem listů. Bejlomorky přezimují a zakuklují se v komůrce hálky. Na jaře z nich vylétávají drobné mušky, které patří do řádu dvoukřídlého hmyzu. Méně časté jsou hálky bejlomorky bučinové (Hartigiola annulipes Hartig). Tyto hálky jsou nízké, tupě cylindrické, nejprve bělavé, později červenohnědé a hustě ochlupené. Jsou umístěny, stejně jako předchozí druh, také na vrchní straně listu. Obvykle v blízkosti středového nervu listu.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template