Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Guntramovická lípa

 

033_guntr_lipa_1_20090504_1398539183   033_guntr_lipa_2_20090504_1428381838  033_guntram_lipa_3_20090504_1173792832
     

 

Co se odehrálo v roce 1758 u Guntramovic?
Pruský král Bedřich II. obléhal r. 1758 Olomouc. Když v jeho ležení docházely potraviny a střelivo, nechal je přivézt asi 5000 vozy, které doprovázelo 10 000 vojáků od Opavy. Úkolem rakouského generála Laudona a Siskovitze bylo toto vojsko zajmout a vozy se zbožím zkonfiskovat.

28. června zaútočil Laudon na Prušáky u Guntramovic a v koloně zavládl takový zmatek, že celý 29. červen se kolona dávala do pořádku. Když se 30. června vosko s vozy dalo opět do pohybu, napadl je Laudon z jedné strany a Sisko z druhé strany, takže Prusům nezbylo nic jiného, než se stáhnout zpět do Opavy, avšak Rakušané ukořistili 4000 vozů a 6 kanonů. Z ukořistěných peněz posla Laudon udajně milion tolarů do Vídně. Bedřich II. po válečné poradě 1. července odtáhl od Olomouce a vrátil se se svým vojskem do Pruska.

Na místě bojů stojí od roku 1858 železný kříž. Vypravuje se, že ve zmatku v bojích se podařilo některým vozkům ukrást z vozu, na kterém byla válečná pokladna, soudky se zlatem a zakopali je v okolí. Tito lidé pravděpodobně zahynuli v boji a mnohý vděčí za svůj blahobyt právě těmto nálezům. A rotože nejvíce zlata bylo vykopáno v okolí staré lípy na Červeném vrchu, říká se jí "zlatá lípa".
Všechny pověsti o "zlaté lípě vznikly mnihem později, protože v době Sedmileté války to byl teprve mladý stromek, zdaleka neměl tak mohutný kmen, rozvětvené kořeny a hustou korunu, jak se o tom vypráví v pověstech.

Ernst Gideon Laudon, se šlechtickým titulem baron pocházel z Livonska. Sloužil v ruské a od roku 1741 v císařské armádě. V sedmileté válce (1756-1763) zvítězil u Domašova, Kunersdorfu, Ladshutu, dobyl Svídnici a úspěch slavil i u Guntramovic. V letech 1769-1772 byl velitelem na Moravě a ve válce o dědictví bavorské byl velitelem armády. Vrchním velitelem byl proti Turecku, dobyl Bělehrad a od roku 1790 byl vrchním velitelem císařské armády.
Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template